Scarica le istruzioni d'uso SONY MSAC-US30 (Pagina 2 di 2)

Lingue: Italiano e altri 14
 • Arabo
 • Ceco
 • Cinese
 • Coreano
 • Danese
 • Finlandese
 • Francese
 • Jp
 • Olandese
 • Portoghese
 • Russo
 • Spagnolo
 • Svedese
 • Tedesco
Pagina:2
Sul sito è possibile visualizzare la versione completa del documento e scaricarlo in formato PDF.
Pagina 2 di 2
Hvordan disse situationer undgås
Fjern USB-kablet, som forbinder de nævnte produkter og computeren, når du starter Windows
med din computer tændt eller når du opstarter Windows igen.
Om Systemgendannelse og Windows XP/Windows Me
Hvis du anvender Windows XP eller Windows Me, og eksekverer "System Restore"
(Systemgendannelse) fra menuen Systemværktøjer, kan det medføre, at det bliver umuligt at
afspille de sange, der administreres af "SonicStage".
Husk derfor at lave sikkerhedskopier af de sangdata, der administreres af "SonicStage", før du
eksekverer "System Restore" (Systemgendannelse).
Kontrol af medfølgende tilbehør
Memory Stick USB Reader/Writer (1)
Specielt USB kabel 1,0 m (1)
Cd-rom for Windows (MSAC-US30) (1)
* Cd-rommen indeholder følgende softwareprogrammer.
•Enhedsdriver Software •"SonicStage" Ver. 1.5 •Memory Stick Formatter Ver. 2.1
•Brugsanvisning (PDF fil)
Dataene for brugsanvisningen for denne enhed (PDF fil) har navnet
MSAC-US30Manual_DEN.pdf
Brugsanvisning til denne enhed (1)
Installation af softwaren på din computer
(For Windows brugere)
Anvend følgende fremgangsmåde til at installere enhedsdriveren.
P
Bemærk
Udfør ikke installationen, mens denne enhed er tilsluttet til din computer.
Afhængigt af operativsystemet kan en del af installationen ske automatisk.
Samtidig med installationen af enhedsdriveren, bliver "Memory Stick Formatter" og brugsanvisningen
(PDF fil) også installeret på din computer.
1
Tænd din computer.
På dette tidspunkt må du ikke tilslutte denne enhed til din computer.
Luk alle programmer, som du måtte have kørende.
For at installere enhedsdriveren når du anvender Windows 2000 eller Windows XP, skal du
logge på med Administrator rettigheder.
2
Isæt den medfølgende CD-ROM (MSAC-US30) i cd-rom-drevet på din computer.
Installationsprogrammet starter automatisk op.
For at installere en driver, klikker du på [Driver] knappen i menuen.
3
Læs omhyggeligt License Agreement, og klik derefter på [Agree] knappen.
4
Fuldfør installationen i overensstemmelse med anvisningerne på skærmen.
5
Herefter starter installation af "Memory Stick Formatter".
Klik på [Next] (Næste) knappen som opfordret til på skærmen.
Fuldfør installationen.
6
Herefter udfores installation af brugsanvisningen (PDF fil) automatish.
Når installation af brugsanvisningen er fuldført, vender skærmen til valg af program tilbage.
For at afslutte installation af softwaren på dette punkt, klikker du på [Exit] (Luk).
Se brugsvejledningen på den medfølgende cd-rom angående installation af "SonicStage".
Tilslutning af enheden til din computer
P
Bemærk
Husk at installere det medfølgende software, før du tilslutter denne enhed til din computer. Genstart
din computer efter installationen.
Tilslut USB-porten på denne enhed til en USB-port på din computer ved hjælp af det specielle USB-
kabel, der følger med.
Om det specielle USB-kabel
A-konnektor:
Denne tilsluttes til USB-porten på computeren. Enhver af portene kan
anvendes, såfremt computeren er forsynet med flere USB-porte.
Mini-B konnektor:
Denne tilsluttes til USB-porten på denne enhed.
1
Sæt Mini-B konnektoren på USB-kablet hele vejen ind i USB-porten på denne
enhed.
2
Sæt A-konnektoren på USB-kablet ind i en USB-port på din computer.
• Guiden "Found New Hardware Wizard" (Ny hard ware fundet) starter op og driverinstallation
begynder. Afhængigt af dit operativsystem kan driverinstallation ske automatisk.
• USB-portens placering på computeren afhænger af den anvendte computer.
• Når man anvender en computer med flere USB-porte, må man ikke tilslutte andre
anordninger, med undtagelse af en standard mus eller et tastatur, til USB-porte samtidig med,
at denne enhed er tilsluttet. Når man anvender en desktop-computer, skal man anvende en
USB-port, der er anbragt på selve computeren.
3
Fuldfør installationen i overensstemmelse med anvisningerne på skærmen.
P
Bemærk
• Når to eller flere USB-anordninger, med undtagelse af standardudstyret, er tilsluttet en computer, og
begge anvendes på samme tid, er operation ikke garanteret, afhængigt af USB-anordningerne.
• Sørg for at tilslutte det medfølgende USB-kabel til en USB-port på selve computeren. Der garanteres
ikke for operation, hvis kablet er tilsluttet via tastaturet eller en USB-hub, etc.
• Der garanteres ikke for alle operationer på alle computere, der kører i de anbefalede
systemomgivelser.
• Husk at anvende det specificerede USB-kabel (medfølger) til at tilslutte til din computer.
Bekræftelse af at tilslutninger er fuldførte
I det følgende anvendes det klassiske udseende i Windows XP til anvisningerne. Afhængigt af
operativsystemtypen og indstillingerne kan skærmene se anderledes ud.
1
Åbn mappen på "My Computer" (Denne computer).
2
Bekræft at ikonet for den nyligt genkendte Memory Stick-MG (F:) vises.
P
Bemærk
Afhængigt af den anvendte computer kan drev-bogstavet (F:) være et andet.
Tilslutningen er fuldført, når Memory Stick-MG (F:) ikonet vises.
Det kan tage lidt tid, inden Memory Stick-MG (F:) ikonet kommer frem.
P
Bemærk
• Afhængigt af det anvendte operativsystem og "Memory Stick", kan det viste ikon fremtræde som
"Removable Disk (F:)" (Ikke-permanent disk (F:)) i stedet for "Memory Stick-MG (F:)".
• Hvis Memory Stick ikonet ikke vises, kan det være fordi, at enheds-driveren ikke er installeret
korrekt. Udfør procedurerne, der er beskrevet herunder. Når du anvender en eller flere andre ikke-
permanente disks, vises der flere "Removable Disk" (Ikke-permanent disk) ikoner.
Når Ikke-permanent disk (Memory Stick icon) ikke
angives
En separat enhedsdriver kan allerede være blevet installeret. Tilslut denne enhed til din computer
og se derefter brugsvejledningen på cd-rom’en.
Anvendelse (For Macintosh brugere)
Du kan anvende den driver, der er en standardegenskab i operativsystemet. Udfør betjening som
følger.
Denne enhed kan anvendes uden installation af driveren ved at
tilslutte den til din computer.
1
Tænd for computeren.
2
Sæt en "Memory Stick" i denne enhed og tilslut USB-porten på denne enhed med
en USB-port på selve computeren ved hjælp af det specielle USB-kabel, der følger
med.
Driverinstallationen begynder automatisk, og denne enhed kan nu anvendes. Se
brugsvejledningen på cd-rom’en angående detaljer.
P
Bemærk
Drev-ikonet for denne enhed vises ikke på Skrivebordet, når der ikke er sat en "Memory Stick" i denne
enhed.
Sådan fjernes denne enhed fra din computer og sådan fjernes en
"Memory Stick" fra denne enhed
Online-hjælp (når Windows anvendes) og fejlfinding
Se indholdet på den medfølgende cd-rom for detaljeret brugsanvisning (PDF-fil).
Acrobat Reader fra Adobe Systems Incorporated er påkrævet, for at man kan se PDF filer.
For detaljer om anvendelsen af Acrobat Reader henvises til online Hjælp-manualen i Adobe
Acrobat Reader.
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer i forbindelse med dette produkt, bedes du besøge vor
Customer Support websted på http://www.sony.net/Products/mssupport/
Português
Antes de operar o aparelho, leia atentamente este manual e guarde-o para futuras consultas.
Aviso
Caso o electromagnetismo ou a electricidade estática causar interrupção de transferência de dados
no meio do processo (falha), reinicialize a aplicação ou desligue o cabo USB e ligue-o novamente.
Precauções acerca do uso
• Se o corpo do aparelho ficar sujo, limpe-o com um pano macio. Nunca utilize benzina, álcool,
diluentes de tinta ou outros tipos de solventes. Este aparelho poderá deformar-se ou avariar-se.
• O conteúdo dos dados não poderá ser compensado, caso a gravação ou a reprodução não seja
efectuada devido a um mau funcionamento, tais como, erros no “Memory Stick”.
• Para evitar gravações ou apagamentos de dados contidos no “Memory Stick”, regule o
comutador de protecção contra inscrições do “Memory Stick” para “LOCK” (Bloquear).
P
Notas
• A lâmpada de acesso acende-se enquanto o “Memory Stick” estiver sendo acessado. Jamais remova
o “Memory Stick”, não desligue a alimentação do computador, nem remova o cabo USB, etc.,
enquanto a lâmpada de acesso estiver acesa. Os dados contidos no “Memory Stick” poderão ser
destruídos.
• Quando for desligar o cabo USB, não o segure pelo seu cabo; segure-o pelo seu conector.
Requerimentos do sistema
Quando utilizar Windows 2000/Windows XP
As restrições a seguir são aplicadas quando estiver correndo “SonicStage” sob Windows 2000/
Windows XP.
• A instalação deverá ser realizada após entrar no sistema como um administrador.
Para as instruções de como entrar no sistema utilizando a conta de administrador, consulte o
manual fornecido com o seu computador.
• Quando utilizar o software, entre no sistema como um administrador ou utilizador Power.
• Não insira nem remova um drive de CD-ROM enquanto estiver correndo “SonicStage”. Do
contrário, poderá perder os seus dados importantes.
• Somente a edição profissional do Windows 2000 poderá ser utilizada.
• O formato NTFS somente pode ser utilizado quando estiver instalado como padrão (instalado
quando despachado da fábrica).
Quando utilizar este aparelho num computador instalado com
Service Pack 3 do Windows 2000
Poderá fazer com que o seu computador não reconheça o aparelho, quando utilizar este aparelho
num computador instalado com Service Pack 3 do Windows 2000, se executar as seguintes
operações:
1.
Inicializar o Windows com o seu computador activado ou reinicializá-lo enquanto os produtos
em questão estiverem ligados à porta USB do seu computador.
2.
Retirar e colocar a ficha do cabo USB que liga o aparelho ao seu computador, após inicializar o
Windows.
t
O seu computador interromperá o processo de reconhecimento dos produtos em questão.
Estes problemas não ocorrerão se o cabo USB não estiver desligado.
Para evitar estes problemas
Quando inicializar o Windows com o seu computador activado ou quando reinicializar o
Windows, retire o cabo USB que liga os produtos em questão e o seu computador.
Acerca da Restauração do Sistema e do Windows XP/Windows Me
Quando utilizar o Windows XP ou Windows Me, a execução do parâmetro “System Restore”
(Restauração do Sistema) nas Ferramentas do sistema, pode impossibilitar a reprodução de
músicas gerenciadas por “SonicStage”.
Portanto, certifique-se de fazer uma cópia de segurança dos dados de músicas gerenciados por
“SonicStage”, antes de executar “System Restore”.
Verificação dos acessórios fornecidos
Leitor/Gravador de Memory Stick USB (1)
Cabo USB especial de 1,0 m (1)
CD-ROM para Windows (MSAC-US30) (1)
*O CD-ROM contém os seguintes programas de software:
•Software do driver de dispositivo •“SonicStage” Ver. 1.5 •Memory Stick Formatter Ver. 2.1
•Instruções de operação (Ficheiro PDF)
O ponto de partida das instruções de operação deste aparelho (ficheiro PDF) é
MSAC-US30Manual_POR.pdf
Manual de instruções deste aparelho (1)
Instalação do software no computador pessoal
(Quando utilizar o Windows)
Utilize o procedimento a seguir para instalar o controlador de dispositivo.
P
Notas
Não execute a instalação enquanto este aparelho estiver ligado ao seu computador.
Dependendo do OS utilizado, uma parte da instalação pode ser executada automaticamente.
Quando da instalação do driver de dispositivo, o “Memory Stick Formatter” (Formatador de Memory
Stick) e as instruções de operação (ficheiro PDF) também serão instalados simultaneamente no seu
computador.
1
Ligue a alimentação do seu computador.
Neste ponto, não ligue este aparelho ao seu computador.
Feche todas as aplicações abertas.
Para instalar o driver de dispositivo quando utilizar o Windows 2000 ou Windows XP, será
necessário entrar no sistema com direitos de administrador.
2
Insira o CD-ROM (MSAC-US30) fornecido no drive de CD-ROM do seu
computador.
O accionador do instalador inicia-se automaticamente.
Para instalar um driver, dê um clique na tecla [Driver] no menu.
3
Leia atentamente o Acordo de Licença, e então dê um clique na tecla [Agree].
4
Complete a instalação de acordo com as instruções no écran.
5
Depois disso, será iniciada a instalação do “Memory Stick Formatter”
(Formatador de Memory Stick).
Dê um clique na tecla [Next] (Avançar), conforme disposto no écran.
Complete a instalação.
6
A seguir, a instalação das instruções de operação (ficheiro PDF) será executada
automaticamente.
Quando completar a instalação das instruções de operação, o écran de selecção de aplicação
retornará.
Para finalizar a instalação do software neste ponto, dê um clique em [Exit] (Sair).
Consulte o manual de instruções incluído no CD-ROM fornecido para instalar o software
“SonicStage”.
Ligação deste aparelho ao computador pessoal
P
Nota
Certifique-se de instalar o software fornecido antes de ligar este aparelho ao seu computador. Reinicie o
seu computador após a instalação.
Ligue a tomada USB deste aparelho a uma tomada USB do seu computador utilizando o cabo USB
fornecido.
Acerca do cabo USB especial
Conector A:
Deverá ser inserido na tomada USB do computador. Qualquer uma das
tomadas poderá ser utilizada se o computador estiver equipado de várias
tomadas USB.
Miniconector B:
Deverá ser inserido na tomada USB deste aparelho.
1
Insira firmemente o miniconector B do cabo USB na tomada USB deste aparelho
até o fundo.
2
Insira o conector A do cabo USB numa tomada USB do seu computador.
• O “Found New Hardware Wizard” (Assistente para localizar novo hardware) é accionado e
inicia-se a instalação do driver. Dependendo do OS, a instalação do driver pode ser executada
automaticamente.
• A localização da tomada USB do seu computador difere de acordo com computador utilizado.
• Quando utilizar um computador com várias tomadas USB, não ligue outros dispositivos, com
excepção de um rato e um teclado padrões, simultaneamente às fomadas USB como este
aparelho. Quando utilizar um computador desktop, use uma tomada USB na unidade
principal do computador.
3
Complete a instalação de acordo com as instruções no écran.
P
Notas
• Quando dois ou mais dispositivos USB, que não são equipamentos do tipo padrão, estiverem ligados
a um único computador, e ambos forem utilizados simultaneamente, a operação não será garantida
dependendo dos dispositivos USB.
• Certifique-se de ligar o cabo USB fornecido a uma tomada USB da unidade principal do computador.
A operação não será garantida se o cabo for ligado através de um teclado ou uma boca de ligação
USB, etc.
• Nem todas as operações serão garantidas em todos os computadores que funcionam sob o ambiente
recomendado.
• Certifique-se de utilizar o cabo USB especificado (fornecido) para ligar ao seu computador.
Confirmação de que as ligações foram completadas
A configuração clássica do Windows XP foi utilizada para as instruções a seguir. Dependendo do
tipo de OS e das configurações, a aparência dos écrans pode diferir.
1
Abra a pasta “My Computer” (Meu computador).
2
Confirme se o ícone Memory Stick-MG (F:) recentemente reconhecido é
mostrado.
P
Nota
Dependendo do computador utilizado, a letra do drive (F:) pode ser diferente.
A ligação estará completada quando o ícone Memory Stick-MG (F:) for mostrado.
Pode-se levar algum tempo até que o ícone Memory Stick-MG (F:) apareça.
P
Notas
• Dependendo do tipo de OS e do “Memory Stick” utilizados, o ícone exibido pode aparecer como
“Removable Disk (F:)” (Disco amovível (F:)), no lugar de “Memory Stick-MG (F:)”.
• Caso o ícone de Memory Stick não seja mostrado, o driver de dispositivo pode não estar instalado
correctamente. Neste caso, execute os procedimentos a seguir. Quando utilizar outro “Removable
Disk” (Disco amovível), aparecerão vários ícones “Removable Disk” (Disco amovível).
Caso o disco amovível (ícone Memory Stick) não seja
indicado
Um driver de dispositivo já pode ter sido instalado separadamente. Ligue este aparelho ao seu
computador, e então consulte o manual de instruções incluído no CD-ROM.
Procedimentos de uso (Quando utilizar o Macintosh)
Pode-se utilizar o driver fornecido como uma característica padrão do OS. Efectue a operação
conforme descrito a seguir:
É possível utilizar este aparelho sem instalar o controlador, bastando
simplesmente ligá-lo ao seu computador.
1
Ligue a alimentação do seu computador.
2
Insira o “Memory Stick” neste aparelho e ligue a tomada USB deste aparelho com
uma tomada USB da unidade principal do computador utilizando o cabo USB
especial fornecido.
A instalação da unidade de disco magnético inicia-se automaticamente e este aparelho poderá
então ser utilizado. Quanto aos pormenores, consulte o manual de instruções contido no CD-
ROM.
P
Nota
O ícone de unidade de disco magnético deste aparelho não será exibido no desktop se não houver
nenhum “Memory Stick” inserido neste aparelho.
Remoção deste aparelho do seu computador ou remoção do
“Memory Stick” deste aparelho
Ajuda online (Quando utilizar Windows) e
verificação de problemas
Consulte o conteúdo do CD-ROM fornecido quanto aos pormenores acerca das instruções de
operação (ficheiro PDF).
Será necessário Acrobat Reader de Adobe Systems Incorporated para visualizar ficheiros PDF.
Quanto aos pormenores acerca dos procedimentos de como utilizar Acrobat Reader, consulte o
manual de Ajuda online de Adobe Acrobat Reader.
Caso tenha alguma dúvida ou comentário acerca deste produto, visite o nosso sítio da web de
Svenska
Innan denna enhet tas i bruk, var god och läs igenom denna bruksanvisning och spara den för
framtida bruk.
Meddelande
Om statisk elektricitet eller elektromagnetism orsakar att dataöverföring avbryts halvvägs
(misslyckas), starta om programmet eller koppla ur och anslut USB-kabeln igen.
Försiktighetsmått vid användning
• Om höljet blir smutsigt, torka då av det med en mjuk torkduk. Använd ej tvättbensin, alkohol,
målarthinner eller andra lösningsmedel. Enheten kan deformeras av det eller börja fungera fel.
• Lagrad data kan inte ersättas om inspelning eller uppspelning inte kan utföras på grund av
felaktig funktion som till exempel fel på ”Memory Stick”.
• För att undvika överskrivning eller radering av data på ”Memory Stick” skall
skrivskyddsspärren skjutas till läget ”LOCK”.
P
Obs!
• Åtkomstlampan tänds medan data avläses på ”Memory Stick”. Medan åtkomstlampan lyser får
man inte ta ur isatt ”Memory Stick”, stänga av datorn, koppla ur USB-kabeln o.s.v. Data på
”Memory Stick” kan förstöras.
• När USB-kabeln ska kopplas ur, håll då inte i kabeln, utan håll i anslutningskontakten.
Systemkrav
När Windows 2000/Windows XP används
Följande begränsningar gäller när ”SonicStage” körs under Windows 2000/Windows XP.
• Installation skall göras efter att du har loggat in som administratör.
Angående hur man loggar in till administratörens konto, se bruksanvisningen som medföljer din
dator.
• När mjukvaran ska användas, logga in som administratör eller privilegierad användare.
• Varken sätt i eller ta ut en CD-ROM-enhet medan ”SonicStage” körs. Viktig data kan gå förlorad.
• Endast Professional edition av Windows 2000 kan användas.
• NTFS-format kan endast användas när det är standardinstallerat (installerat vid leverans från
fabriken).
När denna enhet används med en dator som har Service Pack 3 för
Windows 2000 installerat
Om någon av följande operationer utförs, kan det orsaka att enheten inte längre identifieras av
datorn då denna enhet används med en dator som har Service Pack 3 för Windows 2000 installerat:
1.
Om Windows startas med datorn påslagen eller vid omstart medan produkterna i fråga är
anslutna till datorns USB-port.
2.
Om USB-kabeln som används för anslutning av enheten och datorn kopplas loss och ansluts
igen efter att Windows har startats.
t
Produkterna i fråga kommer inte längre att identifieras av datorn.
Ifall USB-kabeln inte kopplas loss, kommer dessa problem inte att uppstå.
Hur dessa problem kan undvikas
När Windows ska startas med datorn påslagen eller då Windows ska startas om, ta först bort USB-
kabeln som används för anslutning av produkterna i fråga och datorn.
Angående Systemåterställning och Windows XP/Windows Me
Om ”System Restore” (Systemåterställning) exekveras i Systemverktyg i Windows XP eller
Windows Me, kan det resultera i att det blir omöjligt att spela upp låtas som hanteras av
”SonicStage”.
Se därför till att säkerhetskopiera data med låtar som hanteras av ”SonicStage” innan du
exekverar ”System Restore” (Systemåterställning).
Kontroll av medföljande tillbehör
USB Läsare/skrivare för Memory Stick (1)
Särskild USB-kabel 1,0 m (1)
CD-ROM för Windows (MSAC-US30) (1)
* CD-ROM-skivan innehåller följande program.
•Program med drivrutin för enheten •”SonicStage” Ver. 1.5 •Memory Stick Formatter Ver. 2.1
•Bruksanvisning (PDF-fil)
Datafilen med bruksanvisningen för denna enhet (PDF-fil) heter
MSAC-US30Manual_SWE.pdf
Bruksanvisning för denna enhet (1)
Installation av programmet på datorn
(när Windows används)
Använd följande procedur för att installera drivrutinen.
P
Obs!
Installation får inte utföras medan denna enhet är ansluten till datorn.
Beroende på vilket operativsystem som används, kan en del av installationen utföras automatiskt.
Samtidigt med installationen av drivrutinen för enheten, kommer även ”Memory Stick Formatter” och
brukanvisningen (PDF-fil) att installeras på datorn.
1
Slå på datorn.
I detta läge får enheten inte anslutas till datorn.
Stäng alla tillämpningsprogram som körs.
För att installera drivrutinen när Windows 2000 eller Windows XP används, måste du logga in
med administratörs rättigheter.
2
Sätt i den medföljande CD-ROM-skivan (MSAC-US30) i cd-enheten på datorn.
Installationsprogrammet startas automatiskt.
För att installera en drivrutin, klicka på [Driver]-knappen i menyn.
3
Läs noggrant igenom licensavtalet (License Agreement) och klicka sedan på
[Agree]-knappen.
4
Slutför installationen enligt anvisningarna på skärmen.
5
Efter detta påbörjas installationen av ”Memory Stick Formatter”.
Klicka på [Next]-knappen som markeras på skärmen.
Slutför installationen.
6
Efter detta påbörjas installationen av bruksanvisningen (PDF-fil) automatiskt.
När installationen av bruksanvisningen är slutförd, återkommer skärmen för val av
tillämpningsprogram.
För att avbryta installationen av programmet i detta läge, klicka på [Exit].
Vi hänvisar till bruksanvisningen på den medföljande CD-ROM-skivan för installation av
”SonicStage”.
Anslutning av denna enhet till datorn
P
Obs!
Se till att installera det medföljande programmet innan denna enhet ansluts till datorn. Starta om datorn
när installationen är klar.
Anslut USB-uttaget på denna enhet till USB-uttaget på datorn genom att använda den medföljande
särskilda USB-kabeln.
Angående den särskilda USB-kabeln
Anslutningskontakt A:
Denna skall anslutas till USB-uttaget på datorn. Om datorn har
flera USB-uttag kan kontakten anslutas till vilket uttag som helst.
Mini-anslutningskontakt B:
Denna skall anslutas till USB-uttaget på denna enhet.
1
Skjut in mini-anslutningskontakt B på USB-kabeln i USB-uttaget på denna enhet
så långt det går.
2
Anslut anslutningskontakt A på USB-kabeln till en USB-uttag på datorn.
• Guiden ”Found New Hardware Wizard” (Lägg till ny maskinvara) startas och installationen
av drivrutinen påbörjas. Beroende på vilket operativsystem som används, kan det hända att
installationen äger rum automatiskt.
• Placeringen av USB-uttag på datorn skiljer sig mellan olika datorer.
• När en dator med flera olika USB-uttag används, får inga andra enheter anslutas – med
undantag för en vanlig mus och tangentbord – till USB-uttag samtidigt som denna enhet. När
en dator av skrivbordsmodell används, skall ett USB-uttag på huvudenheten användas.
3
Slutför installationen enligt anvisningarna på skärmen.
P
Obs!
• När två eller fler USB-enheter, med undantag för standardutrustning, ansluts till en och samma dator,
och båda används samtidigt, kan korrekt funktion inte garanteras beroende på vilken USB-enhet det
rör sig om.
• Se till att ansluta den medföljande USB-kabeln till ett USB-uttag på datorns huvudenhet. Korrekt
funktion garanteras inte om kabeln ansluts via tangentbordet eller en USB-hubb.
• Korrekt funktion garanteras inte på alla datorer även under rätta driftsförhållanden.
• Se till att använda den särskilda USB-kabeln (medföljer) vid anslutning till datorn.
Bekräfta att anslutningarna är slutförda
I det följande används klassiskt läge i Windows XP för anvisningarna. Den verkliga
skärmvisningen kan skilja sig beroende på operativsystemet och gjorda inställningar.
1
Öppna mappen ”My Computer” (Den här datorn).
2
Bekräfta att den nyligen identifierade ikonen Memory Stick-MG (F:) visas.
P
Obs!
Beroende på datorn som används, kan det hända att enhetsbeteckningen (F:) skiljer sig.
Anslutningen är slutförd när Memory Stick-MG (F:)-ikonen visas.
Det kan ta en liten stund innan Memory Stick-MG (F:)-ikonen visas.
P
Obs!
• Beroende på vilken typ av operativsystem som används och ”Memory Stick”, kan det hända att visad
ikon visas som ”Removable Disk (F:)” (Flyttbar disk (F:)) istället för som ”Memory Stick-MG (F:)”.
• Om Memory Stick-ikonen inte visas, kan det hända att drivrutinen för enheten inte är korrekt
installerad. Utför procedurerna som beskrivs i det följande. När denna enhet används tillsammans
med någon annan ”Removable Disk” (Flyttbar disk), visas flera ikoner som ”Removable Disk”
(Flyttbar disk).
När den flyttbara disken (Memory Stick-ikonen) inte
visas
En separat drivrutin för enheten kan möjligtvis vara installerad. Anslut denna enhet till datorn, och
läs vidare i bruksanvisningen på CD-ROM-skivan.
Användningssätt (när Macintosh används)
Det går bra att använda drivrutinen som ingår i operativsystemet som standard. Gör enligt
följande beskrivning.
Du kan använda denna enhet utan att installera drivrutinen genom
att bara ansluta den till datorn.
1
Slå på datorn.
2
Sätt i en ”Memory Stick” i denna enhet och anslut USB-uttaget på denna enhet
till ett USB-uttag på datorns huvudenhet genom att använda den medföljande
speciella USB-kabeln.
Installationen av enheten startas automatiskt och denna produkt kan nu används. Se
bruksanvisningen på CD-ROM-skivan för detaljer.
P
Obs!
När inte någon ”Memory Stick” är isatt i denna enhet, visas ingen drivrutinsikon för denna enhet visas
på skrivbordet.
Urkoppling av denna enhet från datorn eller urtagning av ”Memory
Stick” från denna enhet
Online-hjälp (när Windows används) och felsökning
Vi hänvisar till innehållet i den mer detaljerade bruksanvisningen på den medföljande CD-ROM-
skivan (PDF-fil).
Acrobat Reader från Adobe Systems Incorporated krävs för att läsa PDF-filer.
För närmare information om hur man använder Acrobat Reader, se online-hjälpmanualen som
finns i Adobe Acrobat Reader.
Om du har några frågor/kommentarer rörande denna produkt, vänligen besök vår hemsida för
6
Tämän jälkeen käyttöohjeiden (PDF-tiedosto) asennus tapahtuu automaattisesti.
Kun käyttöohjeiden asennus on suoritettu, sovellutusten valintaruutu palautuu.
Jos haluat keskeyttää ohjelman asennuksen tässä vaiheessa, napsauta [Exit] (Poistuminen) –
painiketta.
Katso varusteisiin kuuluvan CD-ROM levyllä olevista käyttöohjeista tiedot ”SonicStage” -
ohjelman asennuksesta.
Tämän laitteen liittäminen tietokoneeseen
P
Huomautus
Muista asentaa varusteisiin kuuluva järjestelmä ennen kuin kytket tämän laitteen tietokoneeseen.
Käynnistä tietokone uudelleen asennuksen jälkeen.
Liitä tämän laitteen USB-liitin tietokoneen USB-liittimeen varusteisiin kuuluvalla erityisellä USB-
johdolla.
Erityisestä USB-johdosta
A-liitin:
Tämä liitetään tietokoneen USB-liittimeen. Mitä tahansa liitintä voidaan käyttää,
jos tietokoneessa on useampi USB-liitin.
Mini-B-liitin:
Tämä kytketään tämän laitteen USB-liittimeen.
1
Kytke USB-johdon Mini-B-liitin lujasti tämän laitteen USB-liittimeen
mahdollisimman syvään.
2
Kytke USB-johdon A-liitin tietokoneen USB-liittimeen.
• ”Found New Hardware Wizard” (Lisää uusi laitteisto) –ohjelma käynnistyy ja ohjaimen
asennus alkaa. Käyttöjärjestelmästä riippuen ohjaimen asennus saattaa tapahtua
automaattisesti.
• USB-liittimen sijainti on erilainen eri tietokoneissa.
• Kun käytetään tietokonetta, jossa on useampi USB-liitin, älä liitä muita laitteita hiirtä ja
näppäimistöä lukuun ottamatta USB-liittimiin samanaikaisesti tämän laitteen kanssa.
3
Suorita asennus loppuun ruudussa näkyvien ohjeiden mukaisesti.
P
Huomautuksia
• Kun kaksi tai useampi USB-laite standardilaitteita lukuunottamatta on liitetty yhteen tietokoneeseen
ja kumpaakin käytetään yhtäaikaa, toimintaa ei voi taata riippuen USB-laitteista.
• Liitä varusteisiin kuuluva USB-johto tietokoneen pääyksikön USB-liittimeen. Toimintaa ei taata, jos
johto liitetään näppäimistön tai USB-keskusnavan tms. kautta.
• Emme takaa kaikkia toimintoja kaikilla tietokoneilla, vaikka ne toimivat suositetuissa olosuhteissa.
• Käytä aina erityistä USB-johtoa (vakiovaruste) tietokoneen liittämiseen.
Liitäntöjen varmistaminen
Seuraavissa ohjeissa on käytetty Windows XP:n klassista ruutua. Käyttöjärjestelmätyypistä ja
asetuksista riippuen ruudut saattavat näyttää erilaisilta.
1
Avaa ”My Computer” (Oma tietokone) –kansio.
2
Varmista, että laitteen tunnistama
Memory Stick-MG (F:) –kuvake on näkyvissä.
P
Huomautus
Riippuen käytössä olevasta tietokoneesta aseman kirjan (F:) saattaa olla erilainen.
Liitäntä on suoritettu, kun Memory Stick-MG (F:) –kuvake näkyy.
Saattaa kestää hetken ennen kuin Memory Stick-MG (F:) –kuvake tulee näkyviin.
P
Humomautuksia
• Käytössä olevasta käyttöjärjestelmästä sekä ”Memory Stick” –mediasta riippuen näkyvä kuvake
saattaa olla ”Removable Disk (F:)” (Siirrettävä levy (F:)) ”Memory Stick-MG (F:)” asemesta.
• Jos Memory Stick–kuvaketta ei näy, laiteohjain on kenties asennettu virheellisesti. Suosita seuraavassa
sivulla kuvatut toimenpiteet. Kun käytetään toista ”Removable Disk” (Siirrettävää levyä), useampi
”Removable Disk” –kuvake näkyy.
Kun siirrettävä levy (Memory Stick-kuvake) ei tule
näkyviin
Erillinen laiteohjain on kenties jo asennettu. Liitä tämä laite tietokoneeseen ja katso sitten CD-ROM
levyllä olevia käyttöohjeita.
Käyttö (käytettäessä Macintosh-laitetta)
Voit käyttää käyttöjärjestelmässä vakiovarusteena olevaa ohjainta. Toimi seuraavassa kuvatulla
tavalla.
Tätä laitetta voidaan käyttää asemaa asentamalla liittämällä se
tietokoneeseen.
1
Kytke tietokoneen virta.
2
Aseta ”Memory Stick” –media tähän laitteeseen ja liitä tämän laitteen USB-liitin
tietokoneen päälaitteen USB-liittimeen varusteisiin kuuluvalla erityisellä USB-
johdolla.
Aseman asennus alkaa automaattisesti ja tätä laitetta voidaan nyt käyttää. Katso tarkemmat
ohjeet CD-ROM levyllä olevista käyttöohjeista.
P
Huomautus
Tämän laitteen ohjaimen – kuvake ei näy työpöydällä, kun ”Memory Stick” –mediaa ei ole adetettu
tähän laitteeseen.
Tämän laitteen poisto tietokoneesta tai ”Memory Stick” –median
poisto tästä latteesta
Verkko-ohje (Käytettäessä Windows-
käyttöjärjestelmää) ja vianmääritys
Katso tarkemmat käyttöohjeet varusteisiin kuuluvalta CD-ROM –levyltä (PDF-tiedosto).
PDF-tiedostojen lukemiseen tarvitaan Adobe Systems Incorporated-yhtiön Acrobat Reader.
Katso tarkemmat tiedot Acrobat Reader –ohjelman käytöstä Adobe Acrobat Reader –verkko-
ohjeesta.
Jos tästä laitteesta ilmenee kysyttävää/kommentteja, käy asiakastukiverkkosivullamme osoitteessa
Dansk
Læs denne brugsanvisning grundigt, inden du tager denne enhed i anvendelse, og gem
brugsanvisningen til brug i fremtiden.
Bemærk!
Genstart programmet, eller afbryd forbindelsen, og tilslut USB-kablet igen, hvis statisk elektricitet
eller elektromagnetisme bevirker, at dataoverførslen afbrydes midt på båndet (fejl).
Korrekt anvendelse
• Hvis kabinettet bliver snavset, tørres det af med en blød klud. Anvend aldrig rensebenzin,
alkohol, fortynder eller andre opløsningsmidler. Enheden kan blive deformeret, eller der kan ske
fejlfunktioner.
• Der kan ikke kompenseres for dataindholdet, hvis optagelse eller afspilning ikke kan lade sig
gøre som følge af fejlfunktioner, såsom fejl i en "Memory Stick".
• For at forhindre optagelse eller sletning af data på en "Memory Stick" skal skrivespærren på den
pågældende "Memory Stick" sættes til "LOCK" position.
P
Bemærk
• Access-lampen lyser, mens der læses fra eller skrives til en "Memory Stick". Tag aldrig en
"Memory Stick" ud, sluk aldrig for computeren, og tag ikke USB-kablet ud, osv., mens access-
lampen lyser. Dataene på den pågældende "Memory Stick" kan blive ødelagt.
• Når USB-kablet trækkes ud skal du hole i stikdelen-ikke i ledningen.
Systemkrav
Ved anvendelse af Windows 2000/Windows XP
Følgende restriktioner gælder, når "SonicStage" kører under Windows 2000/Windows XP.
• Installation skal finde sted, efter at du logger på som Administrator.
For oplysninger om, hvordan du logger på ved hjælp af Administrator kontoen, henvises til
manualen til din computer.
• Når du anvender softwaren, skal du logge på som Administrator eller Power User.
• Du må ikke isætte eller udtage et cd-rom-drev, mens "SonicStage" kører. Vigtige data kan gå tabt.
• Det er kun Professional udgaven af Windows 2000, der kan anvendes.
• NTFS format kan kun anvendes, hvis det er standardinstalleret (installeret ved forsendelse fra
fabrik.)
Når dette apparat anvendes med en computer med Service Pack 3 i
Windows 2000 installeret
Udførelse af de følgende operationer kan bevirke, at apparatet ikke anerkendes af din computer,
når apparatet anvendes med en computer med Service Pack 3 i Windows 2000 installeret:
1.
Hvis Windows startes med din computer tændt eller opstartes, mens de nævnte produkter er
tilsluttet USB-porten på din computer.
2.
Hvis USB-kablet, som forbinder apparatet og din computer, tages ud af forbindelse eller sættes i
forbindelse, efter at Windows er startet.
t
De nævnte produkter vil ikke længere blive anerkendt af din computer.
Hvis USB-kablet ikke tages ud af forbindelse, vil disse situationer ikke forekomme.
Suomi
Ennen laitteen käyttöä lue nämä ohjeet huolellisesti ja pidä ne tallessa tulevaa tarvetta varten.
Huomautus
Jos staattinen sähkö tai jokin sähkömagneettinen kenttä aiheuttaa tiedonsiirron keskeytymisen
(epäonnistumisen), käynnistä sovellusohjelma uudelleen tai irrota USB-kaapeli ja liitä se uudelleen.
Huomautuksia käytöstä
• Jos laite likaantuu, pyyhi se pehmeällä kankaalla. Älä koskaan käytä bensiiniä, alkoholia,
maalitinneriä tai muita ohenteita. Ne saattavat pilata laitteen ja aiheuttaa sen epäkuntoon
menemisen.
• Tietojen sisältöä ei voi kompensoida, jos äänitystä tai toistoa ei tapahdu jonkin virhetoiminnon
kuten esimerkiksi ”Memory Stick”-medialla olevan virheen johdosta.
• Jotta ”Memory Stick” -medialla olevien tietojen poispyyhkiytyminen saadaan estettyä, säädä
”Memory Stick” –median kirjoitussuojakytkin lukkoasentoon ”LOCK”.
P
Huomautuksia
• Toimintalamppu palaa, kun ”Memory Stick” mediaa käytetään. Älä koskaan poista ”Memory
Stick” -mediaa, katkaise tietokoneesta virtaa tai irrota USB-johtoa poista tms. toimintalampun
palaessa. ”Memory Stick” -median tiedot saattavat tuhoutua.
• Kun irrotat USB-johtoa, älä ota kiinni itse johdosta vaan liitinosasta.
Järjestelmävaatimukset
Huomautuksia käytöstä käyttöjärjestelmien Windows 2000/
Windows XP kanssa
Seuraavat rajoitukset ovat voimassa, kun ”SonicStage” toimii käyttöjärjestelmillä Windows 2000/
Windows XP.
• Asennus on tehtävä sen jälkeen, kun on kirjauduttu sisään hallinnon oikeuksin (Administrator).
Katso tietokoneesi käyttöohjeista tiedot siitä, miten kirjoittaudutaan sisään hallinnon oikeuksin
(Administrator).
• Ohjelman käyttöä varten on kirjoittauduttava sisään hallinnon oikeuksin (Administrator) tai
Power User -käyttäjänä.
• Älä asenna tai ota pois CD-ROM-ohjainta ”SonicStage”-ohjelman toimiessa. Tärkeät tiedot
saattavat pyyhkiytyä pois.
• Windows 2000 -käyttöjärjestelmästä voidaan käyttää ainoastaan ammattilaisversiota
Professional.
• NTFS-muoto on tuettu vain kun se on asennettu vakiovarusteena (tehdassäätö).
Käytettäessä tätä laitetta tietokoneessa, johon on asennettu
Windows 2000 Service Pack 3
Seuraavien toimenpiteiden suorittaminen saattaa aiheuttaa sen, että tietokone ei tunnista tätä
laitetta, kun tätä laitetta käytetään tietokoneessa, johon on asennettu Windows 2000 Service Pack 3:
1.
Windows-käyttöjärjestelmän käynnistäminen tietokoneen virran ollessa kytketty tai
uudelleenkäynnistys, kun kyseessä olevat laitteet on liitetty tietokoneen USB-porttiin.
2.
Laitetta ja tietokonetta yhdistävän USB-johdon irrottaminen ja liittäminen Windows-
käyttöjärjestelmän käynnistämisen jälkeen.
t
Tietokone ei enää tunnista kyseessä olevia laitteita.
Jos USB-johtoa ei irroteta, näitä ongelmia ei esiinny.
Tällaisten ongelmien välttäminen
Kun Windows käynnistetään tietokoneen virran ollessa kytketty tai kun Windows
uudelleenkäynnistetään, irrota USB-johto, joka liittää kyseessä olevat laitteet ja tietokoneen.
Huomautuksia järjestelmän palautuksesta ja käyttöjärjestelmistä Windows
XP/Windows Me
Kun käytetään käyttöjärjestelmää Windows XP tai Windows Me ja suoritetaan ”System
Restore” -toiminto (järjestelmän palautus) kohdasta System Tools (Järjestelmän työkalut),
”SonicStage”-ohjelman käsittelemät kappaleet saattavat tuhoutua soittokelvottomiksi.
Tästä syystä ennen kuin suoritetaan ”System Restore”-toiminto (järjestelmän palautus), on
tehtävä varmuuskopio ”SonicStage”-ohjelman kappaleista.
Vakiovarusteiden tarkistaminen
Memory Stick USB luku/kirjoituslaite (1)
Erityinen USB-johto 1,0 m (1)
CD-ROM järjestelmälle Windows (MSAC-US30) (1)
* CD-ROM sisältää seuraavat ohjelmat:
•Laiteaseman ohjelma •”SonicStage” Ver. 1.5 •Memory Stick Formatter -alustusohjelma Ver. 2.1
•Käyttöohjeet (PDF-tiedosto)
Tämän laitteen käyttöohjetiedot löytyvät tiedostosta (PDF-tiedosto)
MSAC-US30Manual_FIN.pdf
Tämän laitteen käyttöohjeet (1)
Ohjelman asennus tietokoneeseen
(Käytettäessä Windows-käyttöjärjestelmää)
Käytä seuraavaa menetelmää laiteaseman asentamisessa.
P
Huomautus
Älä suorita asennustoimenpidettä tämän laitteen ollessa kytkettynä tietokoneeseen.
Käyttöjärjestelmästä riippuen osa asennustoimenpiteistä saattaa tapahtua automaattisesti.
Samalla kun laiteohjain asennetaan, ”Memory Stick Formatter” –ohjelma ja käyttöohjeet (PDF-tiedosto)
tallentuvat myös tietokoneeseen.
1
Kytke tietokoneen virta.
Älä tässä vaiheessa kytke tätä laitetta tietokoneeseen.
Sulje kaikki käytössä olevat sovellutukset.
Kun haluat asentaa laiteohjaimen käyttäessäsi Windows 2000 – tai Windows XP-tietokonetta,
täytyy kirjautua sisään hallinnonomistajana.
2
Aseta varusteisiin kuuluva CD-ROM (MSAC-US30) tietokoneen CD-ROM-asemaan.
Asentimen käynnistin käynnistyy automaattisesti.
Kun haluat asentaa ohjaimen, napsauta painiketta [Driver] (ohjain) valikolla.
3
Lue Lisenssisopimus (License Agreement) huolellisesti ja napsauta sitten [Agree]
–painiketta.
4
Suorita asennus loppuun ruudussa näkyvien ohjeiden mukaisesti.
5
Tämän jälkeen käynnistyy ”Memory Stick Formatter” –ohjelman asennus.
Napsauta [Next] (seuraava)-painiketta, kuten ruudulla kehotetaan.
Suorita asennus loppuun.
Español
(Continuación de la página frontal)
Forma de utilización (Cuando use un Macintosh)
(continuación)
1
Conecte la alimentación de su PC.
2
Inserte un “Memory Stick” en esta unidad, conecte la toma USB de esta unidad a
la toma USB de la unidad principal del PC utilizando el cable USB especial
suministrado.
La instalación del controlador se iniciará automáticamente, y esta unidad podrá utilizarse. Con
respecto a los detalles, consulte el Manual de instrucciones del CD-ROM.
P
Nota
El icono de esta unidad no se visualizará en el escritorio cuando no se haya insertado ningún “Memory
Stick” en esta unidad.
Extracción de esta unidad de su PC o extracción del “Memory Stick”
de esta unidad
Ayuda en línea (Cuando use Windows) y solución de
problemas
Con respecto a las instrucciones de operación detalladas consulte el contenido (archivo PDF) del
disco CD-ROM suministrado.
Para ver archivos PDF se requerirá el programa Acrobat Reader de Adobe Systems Incorporated.
Con respecto a cómo utilizar Acrobat Reader, consulte el manual de ayuda en línea para Adobe
Acrobat Reader.
Si tiene alguna pregunta/comentario en relación con este producto, visite nuestro sitio Web de
Русский
Перед приступлением к работе с адаптером прочитайте настоящую инструкцию тщательно
и сохраняйте ее для того, чтобы вы могли советоваться с ней в будущем.
Предупреждение
Если статическое электричество или электромагнетизм приведет к прерыванию
(невыполнению) передачи данных, то перезапустите прикладную программу или
отсоедините и подсоедините USB-кабель опять.
Общие указания по использованию
В случае загрязнения корпуса адаптера следует очищать его мягкой ветощью. Нельзя
применять бензин, спирт или любые растворители, в том числе и разбавитель краски. В
противном случае может возникнуть деформация или неполадка адаптера.
Данные могут не компенсироваться в случае, если их запись или воспроизведение не
осуществилось из-за неисправностей, таких как ошибка “Memory Stick”.
Во избежание записи данных на “Memory Stick” или удаления с ней переключатель
защиты от записи должен быть переведен в положение “LOCK”.
P
Примечания
Сигнальная лампочка доступа горит во время доступа к “Memory Stick”. Не следует
удалить “Memory Stick”, выключить питание компьютера или отсоединить USB-кабель во
время горения сигнальной лампочки доступа. В противном случае данные, запомненные
на “Memory Stick” могут быть разрушены.
При отсоединении USB-кабеля запрещается держать за сам кабель; следует держать его
за разъем.
Требования к системе
Для Windows 2000/Windows XP
Для Windows 2000/Windows XP возникают нижеуказанные ограничения при работе
“SonicStage”.
Установку следует осуществлять после входа как администратор.
Процедуру входа как администратор смотрите в руководстве, прилагаемом к вашему
компьютеру.
При использовании программных средств следует войти как администратор или
квалифицированный пользователь.
Нельзя вставлять или снимать CD-ROM-дисковод, во время работы “SonicStage”. В
противном случае могут потеряться ваши важные данные.
Windows 2000 может использоваться только профессиональной редакции.
NTFS-формат может использоваться только в случае, когда он установлен в
стандартном исполнении компьютера (когда он установлен на заводе-изготовителе).
При использовании этого устройства на компьютере с
инсталляцией Service Pack 3 системы Windows 2000
При выполнении приведенных ниже операций бывают такие случаи, когда это устройство
не распознавается вашим компьютером с инсталляцией Service Pack 3 системы Windows
2000:
1.Запуск системы Windows с включенным компьютером или ее перезагрузка при
подключении данного изделия к порту USB вашего компьюбтера.
2.Отсоединение с присоединением кабеля USB, соединяющего устройство с компьютером,
после запуска.
t
Данное изделие не может далее распознаваться вашим компьютером.
Если кабель USB не отсоединен, такие проблемы не возникают.
Во избежание таких проблем
При запуске Windows с включенным компьютером или перезагрузке Windows следует
отсоединить кабель USB, соединяющий данное изделие с вашим компьютером.
О восстановлении системы и Windows XP/Windows Me
При использовании Windows XP или Windows Me выполнение “System Restore” в
системных инструментах может привести к невозможности воспроизведения песен,
обработанных при помощи “SonicStage”.
Поэтому, следует архивировать данные песен, обработанных при помощи “SonicStage”,
перед выполнением “System Restore”.
Проверка комплектности упаковки
Адаптер USB-порта для Memory Stick (1 шт.)
Специальный USB-кабель дл. 1,0 м (1 шт.)
CD-ROM для Windows
(
MSAC-US30) (1 шт.)
*
CD-ROM содержит в себе следующие программы:
• Драйвер устройства
“SonicStage”, версия 1.5
• Программа Memory Stick Formatter, версия 2.1
• Инструкция по пользованию (файл PDF)
Данные об инструкции по пользованию настоящим адаптером (файл PDF) являются
MSAC-US30Manual_RUS.pdf
Инструкция по пользованию настоящим адаптером (1 экз.)
Установка программы на вашем компьютере
(Для Windows)
Выполните приведенную ниже процедуру для установки драйвера устройства.
P
Примечание
Не следует выполнить установку, когда настоящий адаптер подключен к вашему компьютеру.
В зависимости от используемой ОС, часть установки может осуществиться автоматически.
Одновременно с установкой драйвера устройства, “Memory Stick Formatter” и инструкция по
пользовании (PDF-файл) также устанавливаются на вашем компьютере.
1
Включите ваш компьютер.
В этот момент не подключите настоящий адаптер к компьютеру.
Закройте все работающие приложения.
Для того, чтобы установить драйвер устройства при использовании Windows 2000 или
Windows ХР, надо входить с правами администратора.
2
Вставьте CD-ROM (MASC-US30), прилагаемый к комплекту, в CD-ROM-
дисковод на вашем компьютере.
Возбудитель программы установки запустится автоматически.
Для установки драйвера щелкните на кнопке [Driver] (Драйвер) в меню.
3
Тщательно прочтите License Agreement (лицензионное соглашение) и
щелкните на кнопке [Agree] (Я соглашаюсь).
4
Завершите установку согласно отображенным на экране указаниям.
5
Следом за этим, начнется установка “Memory Stick Formatter”.
Щелкните на кнопке [Next] сразу после показания на экране.
Завершите установку.
6
Следом за этим, автоматически выполнится установка инструкции по
пользованию (PDF-файл).
По завершении установки инструкции по пользованию восстановится экран выбора
приложения.
Для окончания установки программы в этот момент щелкните на [Exit].
Смотрите Инструкцию по пользованию на прилагаемом CD-ROM для установки
“SonicStage”.
Подключение адаптера к компьютеру
P
Примечание
Перед подключением адаптера к вашему компьютеру обязательно надо инсталлировать
поставляемое программное обеспечение. По окончании инсталляции можно запустить
компьютер.
Соедините USB-гнездо настоящего адаптера с USB-гнездом на вашем компьютере
специальным USB-кабелем, прилагаемым к комплекту.
О специальном USB-кабеле
А-разъем :
Вставляется в USB-гнездо на компьютере. В случае оснащения
компьютера многими USB-гнездами можно использовать любой из них.
Mini-В-разъем :
Вставляется в USB-гнездо настоящего адаптера.
1
Вставьте Mini-B-разъем USB-кабеля до отказа в USB-гнездо на адаптере.
2
Вставьте A-разъем USB-кабеля в USB-гнездо на вашем компьютере.
“Found New Hardware Wizard” запускается и инсталляция драйвера начнется.
В зависимости от ОС автоматически происходит инсталляция драйвера.
Расположение USB-гнезда зависит от используемого компьютера.
При использовании компьютера, оснащенного многими USB-гнездами, нельзя
подключать любые устройства кроме стандартной мыши и клавиатуры к USB-
гнездам вместе с настоящим адаптером. При использовании настольного компьютера
используйте USB-гнездо, предусмотренный на основном блоке компьютера.
3
Завершите установку согласно отображенным на экране указаниям.
P
Примечания
В случае, когда не менее двух USB-устройств, кроме стандартной аппаратуры, подключены к
одному компьютеру и они используются одновременно, то нормальная работа может не
обеспечиваться в зависимости от подключаемых USB-устройств.
USB-кабель, прилагаемый к комплекту адаптера, должен быть подсоединен к USB-гнезду на
основном блоке компьютера. Нормальная работа не обеспечивается в случае, если он
соединен через клавиатуру, USB-паутину или т.п.
Не все операции обеспечиваются на всех компьютерах, работающих с рекомендуемой
конфигурацией.
Следует использовать заданный USB-кабель (прилагаемый к комплекту) для подключения
адаптера к компьютеру.
Убеждение в завершении подключения
Ниже приведены отображения на экране на примере Классики в Windows XP.
В
зависимости от типа ОС и заданных параметров получаются разные отображения на
экране.
1
ЧОткройте папку “My Computer”.
2
Убедитесь, что показывается вновь признаваемые значок Memory Stick
-MG (F:).
P
Примечание
В зависимости от используемого компьютера символ (F:), обозначающий привод, может быть
другим.
Подключение завершено, если появится значок Memory Stick-MG (F:).
Может пройти несколько времени до появления значка Memory Stick-MG (F:).
P
Примечания
В зависимости от используемого типа ОС и “Memory Stick”, появляется значок “Removable
Disk (F:)” взамен “Memory Stick-MG (F:)”.
В случае, если не появится значок Memory Stick, причиной может служить неправильная
установка драйвера устройства. Выполните указанные ниже операции. При использовании
другого “Removable Disk” появится более одного значка “Removable Disk”.
В случае, если не отобразится съемный диск
(значок Memory Stick)
Может быть установлен другой драйвер устройства.
Подключите адаптер к вашему
компьютеру, и затем смотрите Инструкцию по пользованию на CD-ROM.
Как пользоваться (Для Macintosh)
Вы можете использовать драйвер, предусмотренный в качестве стандартного компонента
ОS. Выполните операции, как описано ниже.
Вы можете использовать адаптер без установки драйвера,
подключив адаптер к вашему компьютеру.
1
Включите ваш компьютер.
2
Вставьте “Memory Stick” в адаптер и соедините USB-гнездо адаптера с
USB-гнездом на основном блоке компьютера специальным USB-кабелем,
прилагаемым к комплекту.
Установка драйвера начнется автоматически, и затем адаптер будет готов к работе.
Подробнее смотрите Инструкцию по пользованию на CD-ROM.
P
Примечание
Значок привода адаптера не отображается на рабочем столе, когда “Memory Stick” не
вставлена в адаптер.
Удаление адаптера с компьютера или “Memory Stick” из
адаптера.
Онлайновая справка (для Windows) и устранение
неисправностей
Подробности об инструкции по пользованию смотрите в информации (файле PDF),
содержимой в прилагаемом CD-ROM.
Для просмотра PDF-файлов требуется программа Acrobat Reader фирмы Adobe Systems
Incorporated.
Подробную информацию об использовании Acrobat Reader, смотрите в
онлайновой справке для Adobe Acrobat Reader.
В случае, если у вас есть какие-нибудь вопросы/замечания, связанные с
настоящим изделием, посетите наш Customer Support на web-сайте по адресу
Øð¶â
Ü ,ËÈϳ¿² Ö¼ÙÚÆ Ö½Ø
Ý
²È¼Þ ÛÂÓ¼¸Ô¾¿² ÐÑÒ Ëß²ÃØ ·ÞÃ
à
ÊÖ½»¾áÓ¸¿ âÞÃÓÅ ãÂä¾Ï¶²Í
°÷Å»é´
½½µ °ÕÅÂῲ ßÂåÃæ翲 è±ÂÅ ²é²
à
Ëê¹²Í Öëäå ìØ Íí º»¼½´¾¿² ÀÁ±ý¿² ßÈå Ëê¹Âå ìØ ,îïÂäð²ñ Â渻± ßÂÕòí Û±¼½¿² Ö»± Ö¼´ÔÆ ºó
ֽ翲 ּ׳Æ
USB
ÊôÃðí ËÃÁ
ÑÎÏÒÆÍÙ¸ ÑŲ °ÌøÎÌƲ¸ ùÎèÌúÔà
²Èåí ÖÓÔ¾áÆ ¶ ʰӹ± õÂÓØ °Ô´»å ö÷áÁø ,ùÂæú² ìáÞ ûáƲ ²éø
à
Û½ÜÑü² Íí îÃÕý¿²ñ ßþ´ÿ¿² ĀäāÁ Íí ̳÷翲 Íí ÇÜĂÕ½¿²
³Ú¾Ü ăí ùÂæú² ²Ñæ¿ ÇçĄ ÊôÃðβ
ą
ÊÖ¸āå ĆÂëÜ Íí Ð
ËÃŲѿ² °÷ÜÃć ºó É´ð Ĉ³ØÍ ÖýÁ Ö¸ð Ľáå ĉÃÔ¿² Íí Ö¼Ċ᾿² ċȹ °¿ÂÏ ºó Û±¼½¿² ÛÂܳ¾÷Á ǹ ÛÂČܳÔÆ âóê ÇçĄ ¶
"Memory Stick"
Ê
ËÃŲѿ² °÷ÜÃć ·¸¹ Ëê³Þ³ü² Û±¼½¿² čÑÏ Íí Ö¼Ċ᾿² âÕü
"Memory Stick"
°÷ÜÃć ·¸¹ Ö¼Ċ᾿² ÈĎ °ÜÂÓď² Đ¾äÁ đ½Ďí ,
ËÃŲѿ²
"Memory Stick"
Ö仿² âĎÍ ·¸¹
"LOCK"
Ê
P
°±²³´
ËÃŲѿ² °÷ÜÃć ÌÂÓÔ¾µ² ßÂÕòí éÂäÕ¿² Đ½ëÁ ߺČÜ
"Memory Stick"
²Èåí ÈÓÔÆ ¶ Ê
à
ËÃŲѿ² °÷ÜÃć Ĉñ ·¿²
"Memory Stick"
Íí
ֽŠÖëäÆ Íí ÃƳ¼½Ó翲 ùÂæÞ ĀسÆ
USB
ßÂÿČÁ éÂäÕ¿² Đ½ëÁ ă³çÜ ÂÓÕ¼å û¿²
à
·¸¹ Ëê³Þ³ü² Û±¼½¿² Ā¸¾Ü ăí Ē¿Ñ¿ ÇçĄ Ê
ËÃŲѿ² °÷ÜÃć
"Memory Stick"
Ê
ֽ翲 Öëó ÈÕ¹
USB
׳ü² ÇÁ öçáÁø ,öáä± Ö½ç¿² ÇÁ öçáē ¶ ,
ą
ÊÖ
ûαԺ¸ ùÎúéüÆ´
°Ï±Ýî ÑÎÏÒÆ͸ áÔâ
Windows 2000/Windows XP
ÀÁ±Ãå Ö¼ÙÚÆ ÈÕ¹ °¼¿Â¾¿² ê³¼»¿² Ĕ½´ÕÆ
"SonicStage"
ºÁÂĕ± âÁ
Windows 2000/Windows XP
Ê
ĖėĘ²êøę Ē¾äëå °ç½Ú¿Âå ּ׳¾¿Âå ċ³»Æ ăí ÈÔå ļÅþ¿² ì¾Ü ăí ºÙ½ÕÜ
Administrator
Ê
ĖėĘ²êĚ²ę ĆÂáÏ ÌÂÓÔ¾µÂå °ç½Ú¿Âå ּ׳¾¿² °¼ä¼Å ě³ëāå
Administrator
ÊÃƳ¼½Ó翲 ĜùÂæÞ âÁ ĔóÃü² Ö¼¿È¿² âÞ²Ę ,
ÂÁÈā¾áÁę Ē¾äëå Íí ĖėĘ²êøę Ē¾äëå ּ׳¾¿Âå ìØ ,ÀÁ±ý¿² ÌÂÓÔ¾µ² ÈÕ¹
à
Ėé³ä± ÄÏÂ×
Power User
Ê
°±²³´µ² Ĉñ Íí ÌÂðêø ·¿² ÈÓÔÆ ¶
CD-ROM
ÀÁ±Ãå Ö¼ÙÚÆ ßÂÕòí
"SonicStage"
Ê°ÁÂ濲 ĒƱ¼å ă²È»ó ·¿² ėêĝÜ ăí Ē¿Ñ¿ ÇçĄ Ê
Ę²È×Ě² ÌÂÓÔ¾µ² ÇçĄ
Professional
ċÂĕ± Û²Ę²È×ø ÇÁ đ»ó
Windows 2000
Ê
°Ù¼×
NTFS
ÅÃÁñ ºµÂ¼»¿² ļÅþ¿² °¿ÂÏ ºó ¶ø Âæ¿ÂÓÔ¾µ² ÇçĄ ¶
ą
ÊîâÕëü² ÇÁ Ç÷Ú¿² ÈÕ¹ Ä
·¶´ ¶àÅÌúÏ· ýÎèþ æéâ µá²Åº¸ ÑÎÏÒÆ͸ áÔâ
ç
°´áÿ¸ °´Å±Ô´ ĀÌéâ °ú
Service Pack 3
ûαԺ
Windows 2000
ÃÔÆ ċȹ ºó Ľá¾Ü ăí °¼¿Â¾¿² Û¼¸ÓÔ¿² ѼäÕ¾¿ ÇçĄ
ą
ÃƳ¼½ÓÅ ùÂæÞ ·¸¹ ËÈϳ¿² ÐÑÒ ÌÂÓÔ¾µ² ÈÕ¹ ËÈϳ¿² ·¸¹ ÃƳ¼½Ó翲 ĜùÂæÞ č
ÅÃÁ
ą
°ÁÈв °Á³ĕÕÁ ö¼¸¹ °½
Service Pack 3
ċÂĕÕ¿
Windows 2000
:
.1
ċÂĕ± Ö¼ÙÚÆ ßÈå
Windows
°¸×³Á °¼ÕÔü² ÛÂĊ¾Õü² ă³çÆ ÂÓÕ¼å Ö¼ÙÚ¾¿² Ëê¹ø Íí Ö¼ÙÚ¾¿² âĎÍ ºó ÃƳ¼½Ó翲 ĜùÂæÞ ă³çÜ ÂÓÕ¼å
ÑäÕğ
USB
ÊÃƳ¼½Ó翲 ĜùÂæĊå ěÂв
.2
ֽŠĠåÂØ Ö¼×³ÆÍ Öëó
USB
ċÂĕ± Ö¼ÙÚÆ ßÈå ÈÔå ÃƳ¼½Ó翲 ĜùÂæÞÍ ËÈϳ¿² ġå Ö׳ü²
Windows
Ê
T
²ĘêÂØ ÃƳ¼½Ó翲 ĜùÂæÞ ê³ÔÜ ¶
à
ÃÔ¾¿² ·¸¹
ą
Ê°¼ÕÔü² ÛÂĊ¾Õü² ·¸¹ č
ֽŠĠåÂØ Öëó ì¾Ü ì¿ ²éø
USB
Êß¼ćβ ÐÑÒ ĢÈģ Ǹó
āÎÌ½Ă¸ ñ¹ò ôëÎÛƺ
ċÂĕ± Ö¼ÙÚÆ ßÈå ÈÕ¹
Windows
ċÂĕ± Ö¼ÙÚÆ Ëê¹ø ÈÕ¹ Íí Ö¼ÙÚ¾¿² âĎÍ ºó ÃƳ¼½Ó翲 ĜùÂæÞ ă³çÜ ÂÓÕ¼å
Windows
ֽŠĈñø ,
USB
ÊÃƳ¼½Ó翲 ĜùÂæÞÍ °¼ÕÔü² ÛÂĊ¾Õü² ġå Ö׳ü²
ÑŲ
System Restore
°Ï±Ýî×
Windows XP/Windows Me
ºÁÂĕ± ÌÂÓÔ¾µ² ÈÕ¹
Windows XP
Íí
Windows Me
ÈÕ½¿² ѼäÕÆ ăĤó
"System Restore"
ºó
System Tools
üĥ ÇÁ ÖÔĊÜ ÈØ
ÀÁ±Ãå °´µ²³å ÂæÆĘ²êø Ħ º¾¿² º±Âĥ¶² î·¿² ĈÂÓ¾µ¶²ñ ĉù ÇçÓü²
"SonicStage"
Ê
ÀÁ±Ãå °´µ²³å Ę²ÈÆ º¾¿² º±Âĥβ Û±¼å ÇÁ °¼ħ¼¾Ï² ûá± ÖÓ¹ ÇÁ ÈÅÉÿÆ ,²Ñ¿
"SonicStage"
ѼäÕÆ Ö½Ø
"System Restore"
Ê
°ÃĶ㸠ùÎ̺ÎÏÕº¸ ¾´ ĄÃ»Æº¸
µ¶·¸¹º¸ ąĆ¸¶½ åàηÈāćĈÎä
Memory Stick
ý¸¶ø
USB
Éĉ ëáâÇ
¿ú·
USB
Éĉ ëáâÇ û ĉĊċ ÑÅø ČÎÞ
°Ý¸Åü͸
CD-ROM
ûαԺ
Windows (MSAC-US30)
*
°±²³´µí
CD-ROM
Ê°¼¿Â¾¿² ÃƳ¼½Ó翲 ÀÁ²Ãå ·¸¹ ė³¾ģ
ùÂæú² Ö¼ÙÚÆ ÀÁ±Ãå
ÀÁ±Ãå
"SonicStage"
Ę²È×Ě²
Ver. 1.5
ËÃŲѿ² Ĩĩ²Ãć °ĥÂ¼× ÀÁ±Ãå
Memory Stick Formatter
Ę²È×Ě²
Ver. 2.1
Ā¸Áñ Ö¼ÙÚÆ ÛÂÓ¼¸ÔÆ
PDF
î
Ā¸Áñ ùÂæú² ²Ñæ¿ Ö¼ÙÚ¾¿² ÛÂÓ¼¸ÔÆ Û±¼å
PDF
ÖÜê³Ó¸¿ Ö¼¿È¿² ³Ò î
MSAC-US30Manual_ARA.pdf
Ê
Éĉ ëáâÇ ýÎèč¸ ¸¹ò ¿ÌĎÊà ùÎÏÌéÒà
ûÎ±Ý û¸áïÆ͸ áÔâÇ ¶àÅÌúÏÕº¸ ďýÎèþ æéâ Đ´Îݶð åÌ·¶à
Windows
É
ÊùÂÒÂú² Ö¼ÙÚÆ ÀÁ±Ãå ļÅþ¿ Ē¿éÍ °¼¿Â¾¿² ۲߲ÃÞĚ² ÌÂÓÔ¾µĤå ìØ
P
°±²³´
׳Á ËÈϳ¿² ÐÑÒ ă³çÆ ÂÓÕ¼å ļÅþ¿² °¼¸Ó¹ ѼäÕÆ ·¿² ÈÓÔÆ ¶
ą
ÊÃƳ¼½Ó翲 ĜùÂæĊå °¸
ÂÔ½Æ
à
Ö¼ÙÚ¾¿² ċÂĕÕ¿
OS
¼ĩ»¸Æ ì¾Ü ăí ļÅþ¿² °¼¸Ó¹ ÇÁ ßĂú ÇçĄ ,ö¿ÂÓÔ¾µ² ėĘÂú²
à
Ê
ËÃŲѿ² Ĩĩ²Ãć °ĥÂ¼× ÀÁ±Ãå ļÅÃÆ ì¾Ü
"Memory Stick Formatter"
Ā¸Áñ Ö¼ÙÚ¾¿² ÛÂÓ¼¸ÔÆÍ
PDF
Ġä± ºó ÃƳ¼½Ó翲 ĜùÂæÞ ·¸¹ î
ÊùÂæú² Ö¼ÙÚÆ ÀÁ±Ãå ļÅÃÆ âÁ èس¿²
1
Ú¶àÅÌúÏÕº¸ ďýÎèþ ¿ÌĎÊÆð Àä
ÊÃƳ¼½Ó翲 ĜùÂæĊå ËÈϳ¿² ÐÑÒ Ö¼×³Æ ·¿²ÈÓÔÆ ¶ ,°´»Õ¿² ÐÑÒ ÈÕ¹
¸ĥí
Ī
ÙÚü² °¼»¼½´¾¿² ÀÁ²Ã½¿² â¼ÓÞ Ĕ
ą
Ê°¸
ċÂĕ± ÖÓÔ¾áÆ ÂÓÕ¼å ùÂæú² Ö¼ÙÚÆ ÀÁ±Ãå ļÅþ¿
Windows 2000
Íí
Windows XP
°ç½Ú¿² ·¸¹ ̳ðÈ¿Âå ċ³»Æ ăí ÄĊÜ ,
îÃÜÈü²ñ čÃÚü² ï³»Ï ÌÂÓÔ¾µÂå
Administrator
Ê
2
°Ý¸ÅüÍÙ¸ ¿Þëî
CD-ROM (MSAC-US30)
ùÎݸÅüÍÙ¸ ¿ĎÊ´ ØÄ
CD-ROM
Ú¶àÅÌúÏÕº¸ ďýÎèþ ØÄ
¼ĩ»¸Æ íȽÜ
à
ÊļÅþ¿² °¼¸Ó¹ ïþħø ÀÁ±Ãå Ö¼ÙÚÆ
ĘĂ¿² ·¸¹ û±í ,Ö¼ÙÚÆ ÀÁÂÿ±Ãå ļÅþ¿
[Driver]
ÊĘ¼¾ð¶² °ÓĩÂØ ºó
3
¸áÌþ î¶äì
đ
ĈĒº¸ æéâ ¶Ãݸ Àē ,ĔÌ޶ƺ¸ °ÌäÎÛà¸
[Agree]
Ú
4
ÎÒúà åÌ·¶Æº¸ āÎèÝĕð Àä
đ
Ú°½Îʺ¸ æéâ ùÎèÌþÅÆéº
5
µ¶·¸¹º¸ ąĆ¸¶½ °ĖÎÌó Đ´Îݶð åÌ·¶à îáú¼ ,Óºê áÒð
"Memory Stick Formatter"
Ú
ĘĂ¿² ·¸¹ û±í
[Next]
Ü ÂÓÅ
Ý
Ê°ćÂÚ¿² ·¸¹ ĒÕÁ ĸ´
ļÅþ¿² ßÂæ±Ĥå ìØ
6
ÎÌĆÎÃéà ÀƼ ,Óºê áÒð
đ
ėé´Ç ¿ÌĎÊƺ¸ ùÎÏÌéÒà åÌ·¶à
PDF
ÚÉ
ʺ»¼½´¾¿² ÀÁ±ý¿² Ę¼¾ð² °ćÂć ê³ÔÆ ,Ö¼ÙÚ¾¿² ÛÂÓ¼¸ÔÆ Ä¼ÅÃÆ ÇÁ ßÂæ¾±¶² ÈÕ¹
·¸¹ û±í ,°´»Õ¿² ÐÑÒ ÈÕ¹ ÀÁ±ý¿² ļÅÃÆ ßÂæ±Ě
[Exit]
Ê
°±²³´µ¶² âÁ Ëê³Þ³ü² Ö¼ÙÚ¾¿² ÛÂÓ¼¸ÔÆ °ÔÞ²Ãğ ìØ
CD-ROM
ÀÁ±ý¿² ļÅþ¿ °»óÃü²
"SonicStage"
Ê
¶àÅÌúÏÕº¸ ďýÎèÁð ýÎèč¸ ¸¹ò ¿ÌóÅà
P
°±²³´
ÈÔå ÃƳ¼½Ó翲 ĜùÂæÞ Ö¼ÙÚÆ È¹í ÊÃƳ¼½Ó翲 ĜùÂæĊå ËÈϳ¿² ÐÑÒ Ö¼×³¾å ċ³»Æ ăí Ö½Ø ĔóÃü² ÃƳ¼½Ó翲 ÀÁ±Ãå ļÅÃÆ ÇÁ ÈÅÉÆ
ÊļÅþ¿²
Ġ½»Á ּ׳¾å ìØ
USB
Ġ½»ğ ùÂæú² ²ÑÒ ·¸¹ ê³Þ³ü²
USB
ֽŠÌÂÓÔ¾µÂå ÃƳ¼½Ó翲 ĜùÂæÞ ·¸¹ ê³Þ³ü²
USB
ÊĔóÃü² ěÂв
¿ú· ÑŲ
USB
ČÎÿ¸
óÅĘă¸
ç
¿
A
:
Ġ½»ğ ö¸¼×³Æ ì¾Ü
USB
æĊÁ ÃƳ¼½Ó翲 ăÂÅ ²éø Ġ½»Á ėí ÌÂÓÔ¾µ² ÇçĄ ÊÃƳ¼½Ó翲 ùÂæÞ ·¸¹
ą
²Ă
à
ËÈÔå
Ġå»Á
USB
Ê
óÅă¸
ç
¿
Mini-B
:
Ġ½»ğ ö¸¼×³Æ ì¾Ü
USB
ÊùÂæú² ²ÑÒ ·¸¹
1
Þëî
ę
óÅ㸠¿
ç
¿
Mini-B
¿úÕº
USB
Üúô ØÄ ûÎÕ²ĕð ČÎÿ¸
USB
ÚĀº ćá´ æĚäî 溸 ýÎèč¸ ¸¹èº
2
Þëî
ę
óÅ㸠ÜðÎä ¿
ç
¿
A
¿úÕº
USB
Üúô ØÄ
USB
Ú¶àÅÌúÏÕº¸ ďýÎèþ æéâ
ÀÁ±Ãå Ö¼ÙÚÆ íȽÜ
"Found New Hardware Wizard"
ÀÁ±Ãå ļÅÃÆ °¼¸Ó¹ ì¾Æ ăí ÇçĄ ÊÖ¼ÙÚ¾¿² ÀÁ±Ãå ļÅÃÆ íȽÜÍ
¼ĩ»¸Æ Ö¼ÙÚ¾¿²
à
ÂÔ½Æ Ē¿éÍ
à
Ö¼ÙÚ¾¿² ċÂĕÕ¿
OS
Ê
Ġ½»Á âĎ³Á
USB
ÂÔ½Æ Ā¸¾āÜ ÃƳ¼½Ó翲 ùÂæÞ ·¸¹
à
ÊċÈā¾áü² ÃƳ¼½Ó翲 ùÂæú
Ġå»Á Ëȹ ö¿ ÃƳ¼½ÓÅ ùÂæÞ ÌÂÓÔ¾µ² ÈÕ¹
USB
Ĩ¼ÆÂäü² °Ï³¿Í īÍÂü² ßÂÕý¾µÂå ,ôÃðí ËĂæÞí Ö¼×³Æ ·¿² ÈÓÔÆ ¶ ,
Ġå»ğ ,ġ¼µÂ¼»¿²
USB
ÖÓÔ¾µø ,ľçü² ·¸¹ âĎ³Ü ėÑ¿² ù²Ã´¿² ÇÁ ÃƳ¼½ÓÅ ÌÂÓÔ¾µ² ÈÕ¹ ÊùÂæú² ²ÑÒ âÁ èس¿² Ġä± ºó
Ġ½»Á
USB
ʺá¼ĩÿ² ÃƳ¼½Ó翲 ùÂæÞ ·¸¹
3
ÎÒúà åÌ·¶Æº¸ āÎèÝĕð Àä
đ
Ú°½Îʺ¸ æéâ ùÎèÌþÅÆéº
P
°±²³´
ËĂæÞí ÇÁ ÃýÅí Íí ÇÜùÂæÞ Ö¼×³Æ ÈÕ¹
USB
ăĤó èس¿² Ġä± ºó ÇÜùÂæú² þÅ ÌÂÓÔ¾µ²Í ,ÃƳ¼½Ó翲 ĠäÕå °¼µÂ¼»ü² ËĂæÞ¶² ßÂÕý¾µÂå
±³ÓČÁ ă³çÜ ¶ Ö¼ÙÚ¾¿²
à
ÂÔ½Æ Ē¿éÍ
à
ËĂæÞÎ
USB
Ê
Ö½Å Ö¼×³Æ ÇÁ ÈÅÉÆ
USB
Ġ½»ğ ĔóÃü²
USB
ĔÜÃħ ǹ ֽ翲 Ö¼×³Æ Ħ ²éø ă³ÓČÁ üĥ Ö¼ÙÚ¾¿² ʺá¼ĩÿ² ÃƳ¼½Ó翲 ùÂæÞ ·¸¹
ÓĊÁ Íí Ĩ¼ÆÂäü² °Ï³¿
ą
Ûþ¼×³Æ â
USB hub
Êû¿²
ÊÂæ¿ÂÓÔ¾µÂå ·×³ü² ÛÂĬ¼½¿² ºó ÖÓÔÆ º¾¿² Û²ÃƳ¼½Ó翲 ËĂæÞí â¼ÓÞ ·¸¹ °±³ÓČÁ Ö¼ÙÚ¾¿² Û¼¸Ó¹ â¼ÓÞ èἿ
ֽŠÌÂÓÔ¾µ² ÇÁ ÈÅÉÆ
USB
Èĭ²
ą
ÊÃƳ¼½Ó翲 ĜùÂæÞ Ö¼×³¾¿ îĔóÃÁñ ÛÂäײ³ü² ÇÓĎ ê
ù³ÌóÅƺ¸ ÑÎÏÕÆ͸ ¾´ ĄÃ»Æº¸
ċÂĕ± ºó °¼ç¼µþ翲 ÛÂĬ¼æ¾¿² °ćÂć ÌÂÓÔ¾µ² ì¾¼µ º¸Ü ÂÓ¼ó
Windows XP
°ä¸¾āÁ ÍÈ½Æ ăí ÛÂćÂÚ¸¿ ÇçĄ Ê°¼÷¼Ď³¾¿² ÌÂçćĮ¿
ÂÔ½Æ Ē¿éÍ
à
Ö¼ÙÚ¾¿² ċÂĕ± Ĉ³Õ¿
OS
ÊÛÂĬ¼æ¾¿²Í
1
ĈáºÅÛº¸ ąÆÄì
"My Computer"
Ú
2
°ÝÅüî ĈÅè÷ ¾´ ĄÃě
Memory Stick-MG (F:)
Úµá¼áč¸
P
°±²³´
ÙÚü² ·¸¹ ̲ȿ² čÃď² ă³çÜ ÈØ
ą
Ö
(F:)
Â举āÁ
à
ÂÔ½Æ Ē¿éÍ
à
ÊÃƳ¼½Ó縿
°±³»Üβ Ę³æį ÈÕ¹ ּ׳¾¿² ÖÓ¾çÜ
Memory Stick-MG (F:)
Ê
°±³»Üβ Ę³æį Ö½Ø èس¿² İÔå ºČ»ÕÜ ÈØ
Memory Stick-MG (F:)
Ê
P
°±²³´
ËĘ½Կ² ÃæĕÆ ÈØ
"Removable Disk (F:)"
¶Èå °ĎÍÃÔÁ °±³»ÜÉÅ
à
ËĘ½Կ² ÇÁ
"Memory Stick-MG (F:)"
ÂÔ½Æ Ē¿éÍ ,
à
Ö¼ÙÚ¾¿² ċÂĕ± Ĉ³Õ¿
OS
ËÃŲѿ² °÷ÜÃćÍ
"Memory Stick"
Ê
°±³»Üβ ÃæĕÆ ì¿ ²éø
Memory Stick
ÅÃÁ ùÂæú² Ö¼ÙÚÆ ÀÁ±Ãå ă³çÜ ¶ È»ó
ą
½
à
ʺ¸ÜÂÓ¼ó °ÏÍÃÚü² Û²³´Ğ² ѼäÕ¾å ìØ Ê°÷¼÷× °»Üôå
ĈĂÕ¸¿ ÖåÂØ ěÃØ ÌÂÓÔ¾µ² ÈÕ¹
"Removable Disk"
ĈĂÕ¸¿ °¸å»¿² ě²ÃØĮ¿ Û±³»Üí Ëȹ ÃæĕÆ ,Ãðı
"Removable Disk"
Ê
µ¶·¸¹º¸ °»¼¶Êº¸ °ÝÅüîÇ ĜĒÔéº °éðÎú¸ °Ý¸ÅüÍÙ¸ ĝÎÌð ûáâ áÔâ
Memory
Stick
É
ÅÃÁ ÖëäÕÁ ùÂæú² Ö¼ÙÚÆ ÀÁ±Ãå ĜÂÕÒ ă³çÜ ÈØ
ą
ÛÂÓ¼¸ÔÆ °ÔÞ²Ãğ ìØ ìò ÃƳ¼½Ó翲 ĜùÂæĊå ùÂæú² ²ÑÒ Ö¼×³¾å ìØ ÊÖ½Ø ÇÁ Ä
°±²³´µ¶² ·¸¹ Ëê³Þ³ü² Ö¼ÙÚ¾¿²
CD-ROM
Ê
ûÎ±Ý û¸áïÆ͸ áÔâÇ ÑÎÏÒÆÍÙ¸ °ÌÛÌ·
Macintosh
É
Ö¼ÙÚ¾¿² ċÂĕ± IJĩÂëð ÇÁ °¼µÂ¼Ø °¼×ÂāÅ ĔóÃü² Ö¼ÙÚ¾¿² ÀÁ±Ãå ÌÂÓÔ¾µ² ĒÕçĄ
OS
Ď³Á ³Ò ÂÓÅ Ö¼ÙÚ¾¿Âå ìØ Ê
ą
ʺ¸Ü ÂÓÅ Ĩ
æºì µá²Åº¸ ñ¹ò ¿ÌóÅÆð ¿ÌĎÊƺ¸ Đ´Îݶð åÌ·¶à ĝ×Ạµá²Åº¸ ñ¹ò ÑÎÏÒÆ͸ ¾ÕÖ
Úď¶àÅÌúÏ·
1
Ú¶àÅÌúÏÕº¸ ďýÎèþ ¿ÌĎÊÆð Àä
2
µ¶·¸¹º¸ °»¼¶½ ÑÎÞëĕð Àä
"Memory Stick"
ÜúÃ㸠¿ÌóÅÆð Àä× µá²Åº¸ ñ¹èð
USB
µá²Åº¸ ñ¹ò ØÄ
ÜúÃĞ
USB
¿úÕº¸ ÑÎÏÒÆÍÎð °ÌßÌƶº¸ ¶àÅÌúÏÕº¸ µá²× æéâ
USB
ڥĶă¸
¼ĩ»¸Æ íȽÜ
à
Ö¼ÙÚ¾¿² ÛÂÓ¼¸ÔÆ âÞ²Ę ,Ö¼×Â便² ě³ëāå ÊËÈϳ¿² ÐÑÒ ÌÂÓÔ¾µ² ăij² ÇçĄÍ Ö¼ÙÚ¾¿² ÀÁ±Ãå ļÅÃÆ
°±²³´µ¶² âÁ Ëê³Þ³ü²
CD-ROM
Ê
P
°±²³´
ÙÚü² °±³»Üí ĉù ì¾Ü ¶
ą
ľçü² Ĩ´µ ·¸¹ ËÈϳ¿² ÐÑæ¿ Ö
desktop
ËÃŲѿ² °÷ÜÃć ă³çÆ ¶ ÂÁÈÕ¹
"Memory Stick"
Á
Ý
ÐÑÒ ºó °¸ðÈ
ÊËÈϳ¿²
µ¶·¸¹º¸ °»¼¶½ ĜĒÔð Àä ×î ¶àÅÌúÏÕº¸ ďýÎèþ ¾â µá²Åº¸ ñ¹ò ĜĒÝ
"Memory Stick"
Úµá²Åº¸ ñ¹ò ¾â
ÑÎÏÒÆ͸ áÔâÇ ¾¼Ù ĝ×î µáâÎßă¸
Windows
¶ě × É
ç
Ā²³óì× ¿éÿ¸ ô
°±²³´µ² ÛÂܳ¾÷Á âÞ²Ę
CD-ROM
Ā¸Áñ °¼¸¼ë便² Ö¼ÙÚ¾¿² ÛÂÓ¼¸ÔÆ ě³ëāå °»óÃü²
PDF
Êî
ÀÁ±ý¿ Ĵ¾ģ
Acrobat Reader
ÇÁ
Adobe Systems Incorporated
ÛÂä¸Á ËÈÒÂÚü
PDF
Ê
ÀÁ±Ãå ÌÂÓÔ¾µ² °¼ä¼Å Ì³Ï Ö¼×Â便² ě³ëāå
Acrobat Reader
ËȹÂáü² ÛÂÁ³¸ÔÁ âÞ²Ę ,
Help
ÀÁÂ±Ã½å °×Âв đв ·¸¹
Adobe Acrobat Reader
Ê
ÇĩÂåĂ¿² ÛÂÁÈĞ ÂÕå °×Âв è±Ã¾±¶² °÷ä× ËĘÂÜù ·ÞÃÜ ,À¾Õü² ²Ñæå Ĕ¸Ô¾Ü Âğ Û»¼¸ÔÆĵ°¸Ĭµí °Ü² ĶÈ¿ è±ÂÅ ²é²
中文(繁)
在操作本機前,請通讀本說明書,並保存以備將來參考。
須知
如果靜電或電磁場導致數據傳送失敗,請重新啟動應用軟件或拔下 USB 電纜後再將其插入。
使用注意事項
如果本機髒了,用軟布擦拭。忌使用汽油、酒精、塗料稀釋劑或其他的溶劑。否則本機會變形或出
現故障。
如果由於“Memory Stick”出錯這樣的故障而導致記錄或播放不能完成時,資料將不能恢復。
為了防止“Memory Stick”上的資料被記錄或刪除,請將“Memory Stick”的寫保護開關切換到
“LOCK”狀態。
P
當“Memory Stick”正在存取時,存取燈點亮。當存取燈點亮時,切勿取出“Memory Stick”,
關閉電腦或拔掉 USB 電纜等。“Memory Stick”上的資料可能會損壞。
當拔掉 USB 電纜時,切勿抓住電纜,而要抓住連接器。
系統要求
當使用 Windows 2000/Windows XP 時
當“SonicStage”在 Windows 2000/Windows XP 下運行時,必須遵守下列限制。
在您以“系統管理員”的身份登錄後才可以安裝。
關於如何使用“系統管理員”帳戶登錄的詳情,請參閱電腦附帶的使用手冊。
使用該軟體時,以“系統管理員”或“超級用戶”身份登錄。
當“SonicStage”正在運行時,不要插入或取下 CD-ROM 驅動器,否則,您的重要資料將會丟失。
只可使用 Windows 2000 專業版。
只有標準安裝(出廠發貨時安裝)的電腦才可使用 NTFS 格式化。
當在安裝了 Windows 2000 Service Pack 3 的電腦上使用本機時
當在安裝了 Windows 2000 Service Pack 3 的電腦上使用本機時,執行下列操作可能使電腦不能識
別本機:
1.
當有關產品連到電腦的 USB 端口上時,啟動 Windows 或重新啟動電腦。
2.
啟動 Windows 後插拔連接本機和電腦的 USB 電纜。
t
有關產品將不被電腦識別。
如果不拔下 USB 電纜,不會發生上述現象。
要避免此類現象
當啟動或重新啟動 Windows 時,拔下連接有關產品和電腦的 USB 電纜。
關於系統復原和 Windows XP/Windows Me
當使用 Windows XP 或 Windows Me 時,在 System Tools 中執行“System Restore”這一項時,
可能無法播放由“SonicStage”管理的歌曲。
因此,務必在執行“System Restore”之前,備份由“SonicStage”管理的音樂資料。
檢查隨機附件
Memory Stick USB 讀/寫器(1)
專用 USB 電纜 1.0m(1)
用於 Windows 的 CD-ROM(MSAC-US30)(1)
* CD-ROM 包含下列軟體程式。
設備驅動程式
“SonicStage”1.5 版
Memory Stick Formatter 2.1 版
使用說明書(PDF 檔案)
本機的使用說明書資料(PDF 檔案)為 MSAC-US30Manual_CHT.pdf
本機的使用說明書(1)
在電腦上安裝軟體(使用 Windows 作業系統時)
請按下列步驟安裝設備驅動程式。
P
當本機與電腦相連時,不要進行該安裝。
取決於使用的作業系統,一部分安裝可能自動進行。
在安裝設備驅動程式的同時,“Memory Stick Formatter”和操作說明(PDF 檔案)也安裝到電腦上。
1
打開電腦。
此時,不要把本機連到電腦上。
關閉所有正在運行的應用程式。
當使用 Windows 2000 或 Windows XP 時,要安裝設備驅動程式,必須以系統管理員權限登錄。
2
把附帶的 CD-ROM(MSAC-US30)插入電腦的 CD-ROM 驅動器。
自動啟動安裝程式。
要安裝驅動程式,請在功能表上按一下[Driver]按鈕。
3
仔細閱讀軟體授權合約,然後按一下[Agree]按鈕。
4
按螢幕上的提示完成安裝。
5
接著,開始安裝“Memory Stick Formatter”。
按螢幕上的提示按一下[Next]按鈕。
完成安裝。
6
接著,自動安裝操作說明(PDF 檔案)。
當操作說明安裝完成時,返回到應用程式選擇畫面。
要在此處結束軟體安裝,按一下[Exit]。
請參照附帶的 CD-ROM 上的操作說明來安裝“SonicStage”。
將本機與您的電腦相連
P
在把本機連到電腦上之前,務必安裝附帶的軟體。安裝後重新啟動電腦。
用附帶的專用 USB 電纜將本機的 USB 插孔和電腦的 USB 插孔連接起來。
關於專用 USB 電纜
A 連接器
與電腦上的 USB 插孔相連。假如電腦有多個 USB 插孔,可以與其中的任何一個插
孔相連。
小型 B 連接器
︰ 與本機上的 USB 插孔相連。
1
把 USB 電纜的小型 B 連接器儘可能緊地插入本機的 USB 插孔。
2
把 USB 電纜的 A 連接器插到電腦的 USB 插孔。
“Found New Hardware Wizard”啟動,開始安裝驅動程式。
取決於作業系統,可能可以自動安裝驅動程式。
不同電腦的 USB 插孔的位置不同。
當所用的電腦有多個USB插孔時,除了標準的滑鼠和鍵盤外,不要在使用本機的同時將其他設
備連到 USB 插孔上。當使用臺式電腦時,請使用電腦主機上的 USB 插孔。
3
按螢幕上的提示完成安裝。
P
當兩個或兩個以上的USB設備(標準設備除外)連接到同一臺電腦上,並且它們同時使用時,取決於USB
設備不能確保操作能正確進行。
務必將提供的 USB 電纜和電腦主機上的 USB 插孔相連。如果電纜是通過鍵盤或 USB 集線器等其他設備相
連,不能確保操作正確進行。
不能確保在所有運行在推薦環境下的電腦都能正確操作。
務必用指定的 USB 電纜(附帶)連到您的電腦上。
確認連接完成
在下列情況下,使用Windows XP中經典功能表進行提示。取決於作業系統類型和設定,畫面可能不
同。
1
打開“My Computer”資料夾。
2
確認螢幕上出現新識別的 Memory Stick-MG(F:)圖示。
P
由於所用電腦的不同,驅動器盤符(F:)可能有所不同。
當 Memory Stick-MG(F:)圖示出現的時候,表明連接已經完成。
在 Memory Stick-MG(F:)圖示出現之前,您可能要等一會兒。
P
取決於使用的作業系統類型和“Memory Stick”,顯示的圖示可能為“Removable Disk(F:)”,而不
是“Memory Stick-MG(F:)”。
如果 Memory Stick 圖示沒有出現,則設備驅動程式可能沒有正確安裝。請按下面的步驟執行。當使用
另一個“Removable Disk”時,會出現多個“Removable Disk”圖示。
沒有顯示抽取式磁碟(Memory Stick)圖示時
可能已經安裝了另一個設備驅動程式。將本機與您的電腦相連,然後按 CD-ROM 上的操作說明操作。
使用方法(使用 Macintosh 作業系統時)
您可以把附帶的驅動程式作為作業系統的標準特性使用。操作說明如下:
將本機連接到電腦上,可以不必安裝該驅動程式使用本機。
1
打開電腦。
2
把“Memory Stick”插入本機,使用附帶的專用 USB 電纜將本機的 USB 插孔和電腦主機
的 USB 插孔連接起來。
自動開始驅動程式安裝,並且現在就可以使用本機了。詳情,請參閱 CD-ROM 上的操作說明。
P
當“Memory Stick”沒有插入本機時,本機的驅動器圖示不顯示在桌面上。
從電腦上取出本機或從本機上取出“Memory Stick”。
在線說明(當使用 Windows 時)和故障排除
詳細的操作說明(PDF 檔案),請參閱附帶 CD-ROM 中的內容。
您需要安裝 Adobe 系統公司的 Acrobat Reader 來閱讀 PDF 檔案。
進一步了解 Acrobat Reader 的使用方法,請參閱 Adobe Acrobat Reader 的線上“說明”。
關於本產品,如果您有任何疑問/評論,請訪問我們的客戶支持網站︰
中文(简)
在操作本机前,请通读本说明书,并保存以备将来参考。
须知
如果静电或电磁场导致数据传送失败,请重新启动应用软件或拔下 USB 电缆后再将其插入。
使用注意事项
如果本机脏了,用软布擦拭。忌使用汽油、酒精、涂料稀释剂或其他的溶剂。否则本机会变形或出
现故障。
如果由于“Memory!Stick”出错这样的故障而导致记录或播放不能完成时,数据将不能恢复。
为了防止“Memory!Stick”上的数据被记录或删除,请将“Memory!Stick”的写保护开关切换
到“LOCK”状态。
P
当“Memory!Stick”正在存取时,存取灯点亮。当存取灯点亮时,切勿取出“Memory!Stick”,
关闭计算机或拔掉 USB 电缆等。“Memory!Stick”上的数据可能会损坏。
当拔掉 USB 电缆时,切勿抓住电缆,而要抓住连接器。
系统要求
当使用 Windows!31110Windows!XP 时
当“SonicStage”!在 Windows!31110Windows!XP 下运行时,必须遵守下列限制。
在您以“系统管理员”的身份登录后才可以安装。
关于如何使用“系统管理员”帐户登录的详情,请参阅计算机附带的使用手册。
使用该软件时,以“系统管理员”或“超级用户”身份登录。
当“SonicStage”正在运行时,不要插入或取下CD.ROM驱动器,否则,您的重要数据将会丢失。
只可使用 Windows!3111 专业版。
只有标准安装(出厂发货时安装)的计算机才可使用 NTFS 格式化。
当在安装了 Windows!3111!Service!Pack!4 的计算机上使用本机时
当在安装了 Windows!3111!Service!Pack!4 的计算机上使用本机时,执行下列操作可能使计算机不
能识别本机:
2/当有关产品连到计算机的 USB 端口上时,启动 Windows 或重新启动计算机。
3/启动 Windows 后插拔连接本机和计算机的 USB 电缆。
t
有关产品将不被计算机识别。
如果不拔下 USB 电缆,不会发生上述现象。
要避免此类现象
当启动或重新启动 Windows 时,拔下连接有关产品和计算机的 USB 电缆。
关于系统复原和 Windows!XP0Windows!Me
当使用 Windows!XP 或 Windows!Me 时,在 System!Tools 中执行“System!Restore”这一
项时,可能无法播放由“SonicStage”管理的歌曲。
因此,务必在执行“System!Restore”之前,备份由“SonicStage”管理的音乐数据。
检查随机附件
Memory!Stick!USB 读/写器!)2*
专用 USB 电缆 2/1m!)2*
用于 Windows 的 CD.ROM(MSAC.US41)!)2*
+ CD.ROM 包含下列软件程序。
设备驱动程序
“SonicStage”2/6 版
Memory!Stick!Formatter!3/2 版
使用说明书(PDF 文件)
本机的使用说明书数据(PDF 文件)为 MSAC.US41Manual_CHS/pdf
本机的使用说明书!)2*
在计算机上安装软件(使用 Windows 操作系统时)
请按下列步骤安装设备驱动程序。
P
当本机与计算机相连时,不要进行该安装。
取决于使用的操作系统,一部分安装可能自动进行。
在安装设备驱动程序的同时,“Memory!Stick!Formatter”和操作说明(PDF 文件)也安装到计算机上。
1
打开计算机。
此时,不要把本机连到计算机上。
关闭所有正在运行的应用程序。
当使用 Windows!3111 或 Windows!XP 时,要安装设备驱动程序,必须以系统管理员权限登录。
2
把附带的 CD.ROM(MSAC.US41)插入计算机的 CD.ROM 驱动器。
自动启动安装程序。
要安装驱动程序,请在菜单上单击[Driver]键。
3
仔细阅读许可协议,然后单击[Agree]键。
4
按屏幕上的提示完成安装。
5
接着,开始安装“Memory!Stick!Formatter”。
按屏幕上的提示单击[Next]键。
完成安装。
6
接着,自动安装操作说明(PDF 文件)。
当操作说明安装完成时,返回到应用程序选择画面。
要在此处结束软件安装,单击[Exit]。
请参照附带的 CD.ROM 上的操作说明来安装“SonicStage”。
将本机与您的计算机相连
P
在把本机连到计算机上之前,务必安装附带的软件。安装后重新启动计算机。
用附带的专用 USB 电缆将本机的 USB 插孔和计算机的 USB 插孔连接起来。
关于专用 USB 电缆
A 连接器
与计算机上的 USB 插孔相连。假如计算机有多个 USB 插孔,可以与其中的任何
一个插孔相连。
小型 B 连接器
:与本机上的 USB 插孔相连。
1
把 USB 电缆的小型 B 连接器尽可能紧地插入本机的 USB 插孔。
2
把 USB 电缆的 A 连接器插到计算机的 USB 插孔。
“Found!New!Hardware!Wizard”启动,开始安装驱动程序。
取决于操作系统,可能可以自动安装驱动程序。
不同计算机的 USB 插孔的位置不同。
当所用的计算机有多个 USB 插孔时,除了标准的鼠标和键盘外,不要在使用本机的同时将其
他设备连到 USB 插孔上。当使用台式计算机时,请使用计算机主机上的 USB 插孔。
3
按屏幕上的提示完成安装。
P
当两个或两个以上的 USB 设备(标准设备除外)连接到同一台计算机上,并且它们同时使用时,取决
于 USB 设备不能确保操作能正确进行。
务必将提供的 USB 电缆和计算机主机上的 USB 插孔相连。如果电缆是通过键盘或 USB 集线器等其他
设备相连,不能确保操作正确进行。
不能确保在所有运行在推荐环境下的计算机都能正确操作。
务必用指定的 USB 电缆(附带)连到您的计算机上。
确认连接完成
在下列情况下,使用 Windows!XP 中经典菜单进行提示。取决于操作系统类型和设置,画面可能不
同。
1
打开“My!Computer”文件夹。
2
确认屏幕上出现新识别的 Memory!Stick.MG)F;*图标。
P
由于所用计算机的不同,驱动器盘符)F;*可能有所不同。
当 Memory!Stick.MG)F;*图标出现的时候,表明连接已经完成。
在 Memory!Stick.MG)F;*图标出现之前,您可能要等一会儿。
P
取决于使用的操作系统类型和“Memory!Stick”,显示的图标可能为“Removable!Disk!)F;*”,而不
是“Memory!Stick.MG)F;*”。
如果 Memory!Stick 图标没有出现,则设备驱动器可能没有正确安装。请按下面的步骤执行。当使用另
一个“Removable!Disk”时,会出现多个“Removable!Disk”图标。
没有显示移动硬盘)Memory!Stick*图标时
可能已经安装了另一个设备驱动程序。将本机与您的计算机相连,然后按 CD.ROM 上的操作说明操
作。
使用方法(使用 Macintosh 操作系统时)
您可以把附带的驱动程序作为操作系统的标准特性使用。操作说明如下:
将本机连接到计算机上,可以不必安装该驱动程序使用本机。
1
打开计算机。
2
把“Memory!Stick”插入本机,使用附带的专用 USB 电缆将本机的 USB 插孔和计算
机主机的 USB 插孔连接起来。
自动开始驱动程序安装,并且现在就可以使用本机了。详情,请参阅 CD.ROM 上的操作说明。
P
当“Memory!Stick”没有插入本机时,本机的驱动器图标不显示在桌面上。
从计算机上取出本机或从本机上取出“Memory!Stick”。
联机帮助(当使用 Windows 时)和故障排除
详细的操作说明(PDF 文件),请参阅附带 CD.ROM 中的内容。
您需要安装 Adobe 系统公司的 Acrobat!Reader 来阅读 PDF 文件。
想进一步了解 Acrobat!Reader 的使用方法,请参阅 Adobe!Acrobat!Reader 的联机“帮助”。
关于本产品,如果您有任何疑问/评论,请访问我们的客户支持网站:
http;00www/sony/net0Products0mssupport0
한국어
° ±품을 사용하֫´ 전에 ° 사용설명서를 ۜ세히 ے으신 후 장래에 필요하게 될 ¸우를 위해서 ՜¹히 º
»하ٍ ·십֫오역
이 ´´는 가¼용으΂ 전ۜ파 적३등΃을 한 ´´΂서 ·거졟َ에서는 ½론 몈든 졟َ에서 사용할 수 있습니
다역
주의점
데이터 전송 ¹에 ¼전´¾ 전ۜ´ 등의 영향으΂ 인하ٍ 전송이 ¹졟되었을 ¸우(데이터 전송에 실패ॳ을 ¸
우)에는 응용 프΂¿램을 다֫ 실ॴ하거¾ 또는 U했B 케이À을 ۑ단 Á다가 다֫ 한 Â 젋՝하ٍ ·십֫오역
사용상의 주의
°Ã가 더러워Ä ¸우에는 µ드러운 Å으΂ 닦아·십֫오역 ÆÇ, 알코올, ֫너 등 ¿ È의 용해±는 절대 사
용하졟 마십֫오역 ° ±품이 É형되거¾ 겹장¾는 ¸우가 있습니다역
Memory 했ti록k
에러 등 겹장에 의하ٍ ´΃ 또는 재생하졟 Ê한 ¸우에도 데이터의 Ë용은 º상하졟 않
습니다역
Memory 했ti록k
의 데이터를 덮어쓰´ 또는 ՜거하는 것을 Ì졟하´ 위해서는
Memory 했ti록k
의 쓰´
Ì졟 스위치를
LOCK
΂ 설¼하ٍ ·십֫오역
P
주의점
Memory 했ti록k
에 액세스 하는 동안 액세스 램프가 젊멸३니다역 액세스 램프가 젊등되어 있는 동안에는
절대΂
Memory 했ti록k
을 ÍË거¾ 컴퓨터 전원을 Î거¾ U했B 케이À을 Ï졟 마십֫오역
Memory
했ti록k
의 데이터가 손상될 염려가 있습니다역
U했B 케이À을 Ð 때에는 케이À을 잡졟 말겹 커넥터를 잡아 ·십֫오역
֫스템 요건
Windows 2000/Windows XP를 사용하는 경우
Windows 2000/Windows XP에서
했oni록했tage
를 사용하는 ¸우 다음Ñ 읽은 ±한 사항이 있습니다역
설치는 Administrator΂서 ΂¿온 한 후 ३니다역
Administrator Ò¼으΂ ΂¿온 하는 ÌÓ에 »해서는 컴퓨터에 µ՝된 사용설명서를 ÔÕ하ٍ ·십֫
오역
՜프트웨어를 사용할 때에는 Administrator 또는 Power User΂서 ΂¿온하ٍ ·십֫오역
했oni록했tage
를 실ॴ ¹에는 CD여ROM 드라이Ö를 Ï거¾ 넣졟 마십֫오역 ¹요한 데이터가 손실되는 ¸
우가 있습니다역
Windows 2000의 Professional판만 사용할 수 있습니다역
N행F했 포맷은 표× 설치(Ø장Ù하֫ 설치)된 ¸우에만 사용할 수 있습니다역
Windows 2000의 Service Pack 3를 설치한 컴퓨터에서 ³ 제품을 사용하
는 경우
다음Ñ 읽은 ÕÚ을 하면 Windows 2000의 했ervi록e Pa록k 3를 설치한 컴퓨터에서 사용할 때 ° ±품이 컴
퓨터에 인֬되졟 않게 되는 ¸우가 있습니다:
1역Windows를 컴퓨터에서 ֫동하거¾ 대상 ±품을 컴퓨터 U했B 포트에 졠젋 연³하겹 있을 때 재֫동한 ¸
우역
2역Windows를 ֫동한 후 ° ±품 Û 컴퓨터를 연³하는 U했B 케이À을 Ï거¾ 연³한 ¸우역
t
컴퓨터에서 대상 ±품이 인֬되졟 않게 됩니다역
U했B 케이À이 Ï졟 않으면 ¿런 ܱ는 Ý생하졟 않습니다역
이런 ´제를 ²지하려면
컴퓨터에서 Windows를 ֫동하거¾ Windows를 다֫ ֫동ॳ을 때에는 대상 ±품 Û 컴퓨터를 연³한 U했B
케이À을 Ï ·십֫오역
֫스템 µ원 ¶ Windows XP/Windows Me에 대하여
Windows XP 또는 Windows Me를 사용하는 ¸우 ֫스템 도Þ의
했ystem Restore
항몉을 실ॴ하
했oni록했tage
΂ »π된 겺을 재생할 수 ؾ게 되는 ¸우가 있습니다역
¿러ß΂
했ystem Restore
를 실ॴ하´ 전에
했oni록했tage
΂ »π하는 겺 데이터를 ¶드֫ àؽ해
두십֫오역
·՝품 ঠ인하기
Memory Stick USB π더/͉이터(1라
전용 USB 케이¸ 1.0 m(1라
Windows용 CD-ROM(MSAC-US30라(1라
*
CD여ROM에는 다음Ñ 읽은 ՜프트웨어 프΂¿램이 수΃되어 있습니다역
장치 드라이á ՜프트웨어
했oni록했tage
á전 1역5
Memory 했ti록k Formatter(Memory 했ti록k 포맷터) á전 2역1
사용설명서(PDF 파ۑ)
° ±품의 사용설명서 데이터(PDF 파ۑ)은 M했AC여U했30Manual_KOR역pdf입니다역
³ 제품 사용설명서(1라
컴퓨터에 ՜프트웨어 설치하기(Windows 사용֫라
다음 설명에 따라 장치 드라이á를 설치하ٍ ·십֫오역
P
주의점
컴퓨터에 ° ±품을 연³하겹 있을 때에는 설치하졟 마십֫오역
O했에 따라서는 화면이 다른 ¸우가 있습니다역
장치 드라이á의 설치와 동֫에
Memory 했ti록k Formatter
, 사용설명서(PDF 파ۑ)도 컴퓨터에 설치됩니다역
1
컴퓨터를 ֫동합니다.
ٍ´에서는 컴퓨터에 ° ±품을 연³하졟 마십֫오역
실ॴ ¹인 응용 프΂¿램을 몈두 â료३니다역
Windows 2000 또는 Windows XP를 사용 ¹에 장치 드라이á를 설치하려면 Administrator ۜ격으
΂ ΂¿온해야 ३니다역
2
·՝된 CD-ROM(MSAC-US30라을 컴퓨터의 CD-ROM 드͉이¹에 넣습니다.
설치 프΂¿램 론²가 ۜ동으΂ ֫동됩니다역
드라이á를 설치하려면 메뉴의 [Driver] á튼을 클ρ३니다역
3
사용 허͊ 계약을 ۜ세히 ے고 [Agree] º튼을 클ρ합니다.
4
ট면의 지֫에 따͉ 설치를 완료합니다.
5
계՝해서
Memory Stick Formatter
설치가 ֫»됩니다.
화면의 졟֫에 따라 [Next] á튼을 클ρ३니다역
설치가 완료됩니다역
6
다음에 사용설명서(PDF 파ۑ라 설치가 ۜ동으로 실행됩니다.
사용설명서 설치가 완료되면 응용 프΂¿램 선택 화면으΂ 되돌아갑니다역
ٍ´에서 ՜프트웨어 설치를 ãË려면 [Exit]를 클ρ३니다역
했oni록했tage
의 설치에 대해서는 µ՝된 CD여ROM의 사용설명서를 ÔÕ하ٍ ·십֫오역
컴퓨터에 ³ 제품 연결하기
P
주의점
° ±품을 컴퓨터에 연³하´ 전에 ¶드֫ µ՝된 ՜프트웨어를 설치하ٍ ·십֫오역 설치가 완료되면 컴퓨터를 재
֫동३니다역
µ՝된 전용 U했B 케이À을 사용해서 컴퓨터의 U했B 단ۜ에 ° ±품의 U했B 단ۜ를 연³३니다역
전용 USB 케이¸에 대하여
A 커넥터
:
이것은 컴퓨터의 U했B 단ۜ에 연³३니다역 컴퓨터에 U했B 단ۜ가 ٍ러 개 있을 때에는 어
떤 단ۜ를 사용해도 상» ؾ습니다역
¼니 B 커넥터
:
이것은 ° ±품의 U했B 단ۜ에 연³३니다역
1
³ 제품의 USB 단ۜ에 USB 케이¸의 ¼니-B 커넥터가 끝까지 들어갈 때까지 단단히 삽입합
니다.
2
컴퓨터의 USB 단ۜ에 USB 케이¸의 A 커넥터를 연결합니다.
Found New 함ardware Wizard
가 ֫동되겹 드라이á 설치가 ֫Ú됩니다역 O했에 따라서는 드라이
á 설치가 ۜ동으΂ 실ॴ되졟 않는 ¸우가 있습니다역
컴퓨터의 U했B 단ۜ 위치는 사용하는 컴퓨터에 따라 다릅니다역
U했B 단ۜ가 ٍ러 개인 컴퓨터를 사용할 때에는 표× 마우스와 키º드를 ±외한 다른 장치를 ° ±품
Ñ २ä U했B 단ۜ에 연³하졟 마십֫오역 데스크탑 컴퓨터를 사용할 때에는 컴퓨터 °Ã의 U했B 단ۜ
를 사용하ٍ ·십֫오역
3
ট면의 지֫에 따͉ 설치를 완료합니다.
P
주의점
표× ´´를 ±외한 ٍ러 대의 U했B 장치를 한 대 컴퓨터에 연³하겹 양å을 동֫에 사용하는 ¸우 U했B 장치에
따라서는 동Ú을 ºæ하졟 않습니다역
µ՝된 U했B 케이À을 ¶드֫ 컴퓨터 °Ã의 U했B 단ۜ에 연³하ٍ ·십֫오역 케이À을 키º드¾ U했B 허Ö 등
을 통해서 연³하면 동Ú을 ºæ할 수 ؾ습니다역
ç장 환¸에서 Ú동하는 몈든 컴퓨터에 대하ٍ 몈든 동Ú을 ºæ하는 것은 아닙니다역
컴퓨터에 연³할 때에는 ¶드֫ 전용 U했B 케이À(µ՝품)을 사용하ٍ ·십֫오역
연결 완료 ঠ인하기
다음 설명에는 Windows XP 이전 ֫Ú 메뉴 화면을 사용ॳ습니다역 O했의 â류 Û 설¼에 따라서는 화면이
다른 ¸우가 있습니다역
1
My Computer
폴더를 엽니다.
2
새로 인֬된 Memory Stick-MG(F:라 아이콘이 나타났는지 ঠ인합니다.
P
주의점
사용하는 컴퓨터에 따라서는 드라이Ö Üۜ(F:)가 다른 ¸우가 있습니다역
Memory 했ti록k여MG(F:) 아이콘이 ¾타¾면 연³이 완료된 것입니다역
Memory 했ti록k여MG(F:) 아이콘이 ¾타è 때é졟 다՜ ֫간이 걸π는 ¸우가 있습니다역
P
주의점
사용할 O했의 â류와
Memory 했ti록k
에 따라서는 표֫되는 아이콘이
Memory 했ti록k여MG (F:)
가 아니라
Remova로le Disk (F:)
΂ 표֫되는 ¸우가 있습니다역
Memory 했ti록k 아이콘이 표֫되졟 않을 때에는 장치 드라이á가 올ê르게 설치되졟 않았을 ¸우가 있습니다역
다음에 설명한 순서를 실ॴ하ٍ ·십֫오역 다른
Remova로le Disk
를 사용하면
Remova로le Disk
아이콘
이 ٍ러 개 ¾타ë니다역
이동֬ 디스크(Memory Stick 아이콘라가 표֫되지 않을 때에는
ì도의 장치 드라이á가 이í 설치되어 있을 가능성이 있습니다역 컴퓨터에 ° ±품을 연³한 후 CD여ROM의
사용설명서를 ÔÕ하ٍ ·십֫오역
사용 ²½(Macintosh 사용֫라
µ՝된 드라이á를 O했 표× ´능으΂서 사용할 수 있습니다역 다음 설명에 따라 ÕÚ하ٍ ·십֫오역
컴퓨터에 ³ 제품을 연결하면 드͉이º를 설치하지 않고도 ³ 제품을 사용할 수
있습니다.
1
컴퓨터 전원을 켭니다.
2
³ 제품에
Memory Stick
을 삽입하고 ·՝된 전용 USB 케이¸을 사용해서 ³ 제품의 USB
단ۜ와 컴퓨터 ³체의 USB 단ۜ를 연결합니다.
드라이Ö 설치가 ۜ동으΂ ֫Ú되겹 ° ±품을 사용할 수 있게 됩니다역 ۜ세한 것은 CD여ROM의 사용설
명서를 ÔÕ하ٍ ·십֫오역
P
주의점
° ±품에
Memory 했ti록k
이 들어있졟 않으면 ê탕 화면에 ° ±품의 드라이Ö 아이콘이 표֫되졟 않습니다역
컴퓨터에서 ³ 제품을 ¾π하거나 또는 ³ 제품에서
Memory Stick
을 꺼냅
니다.
온͉인 도움말(Windows 사용֫라과 고장ۑ까? 하고 생각되면
ۜ세한 ÕÚ ÌÓ은 µ՝된 CD여ROM의 Ë용을 ÔÕ하ٍ ·십֫오(PDF 파ۑ)역
PDF 파ۑ을 º려면 어도î ֫스템사의 A록ro로at Reader가 필요३니다역
A록ro로at Reader의 ۜ세한 사용 ÌÓ에 »해서는 Ado로e A록ro로at Reader의 온라인 도움말 매뉴얼을 Ô
Õ하ٍ ·십֫오역
° ±품에 대하ٍ ïÜ/의ð이 있으֫면 다음의 당사 겹객 졟원 웹사이트를 ÔÕ하ٍ ·십֫오역
http://www역sony역net/Produ록ts/mssupport/
Sample
Per i dispositivi