Scarica le istruzioni d'uso Philips GC1005/01 (Pagina 14 di 15)

Lingue: Italiano e altri 6
  • Francese
  • Greco
  • Polacco
  • Portoghese
  • Russo
  • Spagnolo
Pagina:15
Sul sito è possibile visualizzare la versione completa del documento e scaricarlo in formato PDF.
Pagina 14 di 15
POLSKI
Opis ogólny (rys. 1)
A
Dysza spryskiwacza (modele
GC1121/1120/1115/1015)
B
Otwór wlewowy wody
C
Przycisk spryskiwacza
T
(modele
GC1121/1120/1115/1015)
D
Regulator pary
O
= brak pary
q
= umiarkowana ilość pary
w
= maksymalna ilość pary
x
= funkcja Calc-Clean
E
Funkcja wytwarzania dodatkowego strumienia pary
(naciśnij regulator pary) (modele GC1121/1120)
F
Pokrętło regulatora temperatury
G
Wskaźnik temperatury
H
Przewód sieciowy
I
Tabliczka znamionowa
J
Zbiornik wody
Ważne
Przed pierwszym użyciem urządzenia zapoznaj się
dokładnie z jego instrukcją obsługi i zachowaj ją na
wypadek konieczności użycia w przyszłości.
Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, czy
napięcie podane na tabliczce znamionowej jest
zgodne z napięciem w sieci elektrycznej.
Podłączaj urządzenie wyłącznie do uziemionego
gniazdka elektrycznego.
Nie korzystaj z urządzenia, jeśli uszkodzona jest
wtyczka, przewód sieciowy lub samo urządzenie,
albo jeśli urządzenie zostało upuszczone bądź
przecieka.
Regularnie sprawdzaj, czy przewód sieciowy nie jest
uszkodzony.
W przypadku uszkodzenia przewodu sieciowego
wymień go na nowy tego samego typu w sieci
serwisów współpracujących z Philips Polska Sp z
o.o.
Nigdy nie zostawiaj urządzenia bez nadzoru, gdy
jest ono podłączone do sieci elektrycznej.
Nigdy nie zanurzaj w wodzie żelazka ani podstawki
(jeśli jest dołączona).
Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym
dla dzieci.
Stopa żelazka może być bardzo rozgrzana i
dotknięcie jej może spowodować poparzenia.
Nie dopuszczaj do kontaktu przewodu z rozgrzaną
stopą żelazka.
Po zakończeniu prasowania ustaw regulator pary
w położeniu „0”, postaw żelazko w pionie i wyjmij
wtyczkę przewodu sieciowego z gniazdka w
przypadku: czyszczenia urządzenia, napełniania lub
opróżniania zbiorniczka wody, odstawienia żelazka
nawet na krótką chwilę.
Zawsze korzystaj z żelazka i podstawki (jeśli
jest dołączona) na stabilnej i równej poziomej
powierzchni.
Nie wlewaj do zbiorniczka wody perfum, octu,
krochmalu, środków do usuwania kamienia,
ułatwiających prasowanie ani żadnych innych
środków chemicznych.
Urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do
użytku domowego.
Pola elektromagnetyczne (EMF)
Niniejsze urządzenie firmy Philips spełnia wszystkie normy
dotyczące pól elektromagnetycznych. W przypadku
prawidłowej obsługi zgodnie z zaleceniami zawartymi
w instrukcji urządzenie jest bezpieczne w użytkowaniu,
co potwierdzają badania naukowe dostępne na dzień
dzisiejszy.
Przed pierwszym użyciem
1
Usuń wszystkie nalepki i folię ochronną ze stopy
żelazka.
-
-
-
-
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
2
Aby usunąć wszystkie zanieczyszczenia ze
stopy żelazka, rozgrzej żelazko do maksymalnej
temperatury i prasuj przez kilka minut wilgotną
szmatkę.
Uwaga: Podczas pierwszego użycia z żelazka może
wydostawać się dym. Zjawisko to ustanie po krótkiej chwili.
Przygotowanie do użycia
Napełnianie zbiorniczka na wodę.
Nie zanurzaj żelazka w wodzie.
1
Upewnij się, że urządzenie jest odłączone od sieci
elektrycznej.
2
Ustaw regulator pary w położeniu
O
(= brak
pary). (rys. 2)
3
Przechyl żelazko do tyłu.
4
Napełnij zbiorniczek wodą z kranu do
maksymalnego poziomu. (rys. 3)
Nie nalewaj wody powyżej oznaczenia „MAX”.
Jeśli woda kranowa w Twojej okolicy jest bardzo
twarda, zaleca się wymieszanie jej w równych
proporcjach z wodą destylowaną lub stosowanie
samej wody destylowanej.
Ustawianie temperatury
1
Postaw żelazko na piętce.
2
Ustaw żądaną temperaturę prasowania, obracając
pokrętło regulatora temperatury w odpowiednie
położenie (rys. 4).
Sprawdź zaznaczoną na metce wymaganą temperaturę
prasowania.
1
Tkaniny sztuczne (np. akryl, wiskoza, poliamid, poliester)
1
Jedwab
2
Wełna
3
Bawełna, len
Jeśli nie znasz rodzaju tkaniny, z którego wykonany jest
prasowany produkt, właściwą temperaturę prasowania
należy ustalić przez wyprasowanie takiej jego części, która
będzie niewidoczna podczas noszenia czy używania.
Jedwab, wełna i tkaniny sztuczne: aby nie dopuścić
do powstawania błyszczących plam, prasuj tkaniny na
lewej stronie. Aby uniknąć plam, nie korzystaj z funkcji
spryskiwania.
Rozpocznij od prasowania tkanin wymagających najniższej
temperatury prasowania, tzn. tkanin syntetycznych.
3
Podłącz wtyczkę przewodu sieciowego do
uziemionego gniazdka elektrycznego.
4
Gdy zgaśnie wskaźnik temperatury, odczekaj chwilę
przed rozpoczęciem prasowania (rys. 5).
Podczas prasowania wskaźnik temperatury będzie zapalał
się od czasu do czasu.
Zasady używania
Prasowanie parowe
1
Sprawdź, czy w zbiorniczku jest wystarczająca ilość
wody.
2
Wybierz zalecaną temperaturę prasowania
(patrz rozdział „Przygotowanie do użycia”, część
„Ustawianie temperatury”).
3
Gdy zgaśnie wskaźnik temperatury, ustaw regulator
pary w odpowiednim położeniu. Upewnij się, że
wybrane ustawienie pary jest odpowiednie dla
wybranej temperatury prasowania: (rys. 6)
q
dla umiarkowanej ilości pary (ustawienia temperatury
od
2
do
3
)
w
dla maksymalnej ilości pary (ustawienia temperatury
od
3
do „MAX”)
Z chwilą osiągnięcia zadanej temperatury żelazko zacznie
wytwarzać parę.
Prasowanie bez pary
1
Ustaw regulator pary w położeniu
O
(= brak pary).
,
2
Wybierz zalecaną temperaturę prasowania
(patrz rozdział „Przygotowanie do użycia”, część
„Ustawianie temperatury”).
Funkcje
Funkcja spryskiwacza (tylko modele
GC1121/1120/1115/1015)
Funkcji spryskiwacza można użyć w celu usunięcia
opornych zagnieceń.
1
Sprawdź, czy w zbiorniczku jest wystarczająca ilość
wody.
2
Aby zwilżyć prasowaną tkaninę, kilkakrotnie wciśnij
przycisk spryskiwacza (rys. 7).
Funkcja wytwarzania dodatkowego
strumienia pary (tylko modele
GC1121/1120)
Funkcja ta dostarcza dodatkową parę, co pozwala usunąć
najbardziej uporczywe zagniecenia.
Funkcja funkcja wytwarzania dodatkowego
strumienia pary działa wyłącznie przy ustawieniach
temperatury od
3
do „MAX”.
1
Ustaw regulator pary w położeniu
w
(=
maksymalna ilość pary). (rys. 8)
2
Naciśnij i przytrzymaj przez maksymalnie 5 sekund
regulator pary (rys. 9).
3
Zwolnij nacisk na regulator pary i odczekaj co
najmniej 1 minutę przed ponownym użyciem tej
funkcji, aby zapobiec skapywaniu wody ze stopy
żelazka.
Czyszczenie i konserwacja
Po zakończeniu prasowania
1
Wyjmij wtyczkę przewodu sieciowego z gniazdka
elektrycznego i poczekaj, aż żelazko ostygnie.
2
Zetrzyj ze stopy żelazka kamień i inne osady za
pomocą wilgotnej szmatki i (płynnego) środka
czyszczącego nie zawierającego środków ściernych.
Aby powierzchnia stopy pozostała niezarysowana,
żelazka nie należy stawiać w pobliżu żadnych
metalowych przedmiotów. Do czyszczenia stopy nie
wolno używać czyścików, octu ani innych środków
chemicznych.
3
Przetrzyj górną część urządzenia wilgotną szmatką.
4
Wypłucz zbiorniczek wody. Po umyciu opróżnij go.
Funkcja Calc-Clean
Tej funkcji należy używać raz na dwa tygodnie. Jeśli woda
w danej okolicy jest bardzo twarda (tzn. gdy podczas
prasowania ze stopy żelazka spadają płytki kamienia), z
funkcji należy korzystać częściej.
1
Ustaw regulator pary w położeniu
O
.
2
Ustaw pokrętło regulatora temperatury w
położeniu „MAX”.
3
Napełnij zbiorniczek wodą do wskaźnika „MAX”.
Nie wlewaj do zbiorniczka wody octu ani innych
środków do usuwania kamienia.
4
Włóż wtyczkę do gniazdka elektrycznego.
5
Gdy zgaśnie wskaźnik temperatury, wyjmij wtyczkę
z gniazdka elektrycznego.
6
Trzymając żelazko nad zlewem, ustaw regulator
pary w położeniu Calc-Clean
x
. (rys. 10)
7
Pociągnij regulator pary lekko do góry i delikatnie
potrząsaj żelazkiem aż do całkowitego opróżnienia
zbiorniczka na wodę.
Ze stopy żelazka będzie wydostawać się para i gorąca
woda. Kamień wapienny zostanie wypłukany.
8
Po użyciu funkcji Calc-Clean wciśnij regulator pary
z powrotem do początkowego położenia i ustaw go
w pozycji
O
.
,
4239.000.6663.2
14/15
Sample