Scarica le istruzioni d'uso Philips GC1005/01 (Pagina 15 di 15)

Lingue: Italiano e altri 6
  • Francese
  • Greco
  • Polacco
  • Portoghese
  • Russo
  • Spagnolo
Pagina:15
Sul sito è possibile visualizzare la versione completa del documento e scaricarlo in formato PDF.
Pagina 15 di 15
Jeśli woda wydostająca się z żelazka nadal zawiera cząstki
kamienia wapiennego, ponownie użyj funkcji Calc-Clean.
Po czyszczeniu przy użyciu funkcji Calc-
Clean
1
Aby wysuszyć stopę żelazka, podłącz żelazko do
sieci elektrycznej.
2
Gdy zgaśnie wskaźnik temperatury, wyjmij wtyczkę
z gniazdka elektrycznego.
3
Aby usunąć zacieki wodne, jakie mogły powstać
na stopie żelazka, delikatnie przeciągnij żelazko po
kawałku niepotrzebnej tkaniny.
4
Przed odstawieniem żelazka odczekaj, aż zupełnie
ostygnie.
Czyszczenie igły regulatora pary
1
Wyjmij regulator pary z urządzenia. (rys. 11)
2
Użyj octu do usunięcia kamienia z igły regulatora
pary (rys. 12).
Nie zginaj igły regulatora pary i uważaj, aby jej nie
uszkodzić.
3
Włóż igłę regulatora pary z powrotem do
urządzenia, umieszczając igłę dokładnie w środku
otworu i wpasowując mały występ znajdujący się z
boku igły w szczelinę (rys. 13).
4
Ustaw regulator pary w położeniu
O
.
Przechowywanie
1
Sprawdź, czy urządzenie jest odłączone od sieci
elektrycznej i ustaw regulator pary w położeniu
O
.
2
Opróżnij zbiorniczek wody (rys. 14).
3
Nawiń przewód sieciowy na żelazko.
4
Przechowuj żelazko ustawione na piętce w suchym
i bezpiecznym miejscu (rys. 15).
Ochrona środowiska
Zużytego urządzenia nie należy wyrzucać wraz z
normalnymi odpadami gospodarstwa domowego
— należy oddać je do punktu zbiórki surowców
wtórnych w celu utylizacji. Stosowanie się do tego
zalecenia pomaga w ochronie środowiska (rys. 16).
Gwarancja i serwis
W razie jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy
odwiedzić naszą stronę internetową
www.philips.com
lub
skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Philips
(numer telefonu znajduje się w ulotce gwarancyjnej). Jeśli
w kraju zamieszkania nie ma takiego Centrum, o pomoc
należy zwrócić się do sprzedawcy produktów firmy Philips
lub do Działu Obsługi Klienta firmy Philips Domestic
Appliances and Personal Care BV.
,
Rozwiązywanie problemów
Ten rozdział opisuje najczęstsze problemy, z którymi
można się zetknąć, korzystając z żelazka. Bardziej
szczegółowe informacje można znaleźć w poszczególnych
częściach instrukcji. Jeśli problemu nie można rozwiązać
samodzielnie, należy skontaktować się z Centrum Obsługi
Klienta.
Problem
Przyczyna
Rozwiązanie
Żelazko jest zasilane, ale stopa jest
zimna.
Problem dotyczy
połączenia.
Sprawdź, czy wtyczka jest prawidłowo
włożona do gniazdka elektrycznego.
Pokrętło regulatora
temperatury zostało
ustawione w pozycji
„MIN”.
Ustaw pokrętło regulatora
temperatury w żądanej pozycji.
Żelazko w ogóle nie wytwarza pary.
W zbiorniczku wody
nie ma wystarczającej
ilości wody.
Napełnij zbiorniczek wodą (patrz
rozdział „Przygotowanie do użycia”).
Regulator pary został
ustawiony w położeniu
O
.
Ustaw regulator pary w położeniu
q
lub
w
(patrz rozdział „Zasady
używania”).
Żelazko nie jest
wystarczająco ciepłe.
Ustaw pokrętło regulatora
temperatury w położeniu
odpowiednim do prasowania
parowego (pomiędzy
2
a „MAX”).
Ustaw żelazko w pozycji pionowej
i przed rozpoczęciem prasowania
poczekaj, aż zgaśnie wskaźnik
temperatury.
Nie działa funkcja wytwarzania
dodatkowego strumienia pary (modele
GC1121/GC1120).
Regulator pary nie
został naciśnięty na
wystarczająco długi
okres czasu.
Naciśnij i przytrzymaj przez
maksymalnie 5 sekund regulator pary.
Funkcja wytwarzania
dodatkowego
strumienia pary była
zbyt często używana
w krótkich odstępach
czasu.
Przed ponownym użyciem funkcji
wytwarzania dodatkowej pary
odczekaj co najmniej 1 minutę.
Żelazko nie jest
wystarczająco ciepłe.
Ustaw pokrętło regulatora
temperatury w pozycji pomiędzy
3
a „MAX”. Ustaw żelazko w
pozycji pionowej i poczekaj, aż zgaśnie
wskaźnik temperatury.
W zbiorniczku wody
nie ma wystarczającej
ilości wody.
Napełnij zbiorniczek wodą (patrz
rozdział „Przygotowanie do użycia”).
Podczas korzystania z funkcji
wytwarzania dodatkowego strumienia
pary ze stopy żelazka wycieka woda
(modele GC1121/GC1120).
Żelazko nie jest
wystarczająco ciepłe.
Ustaw pokrętło regulatora
temperatury w pozycji pomiędzy
3
a „MAX”. Ustaw żelazko w
pozycji pionowej i poczekaj, aż zgaśnie
wskaźnik temperatury.
Funkcja wytwarzania
dodatkowego
strumienia pary była
zbyt często używana
w krótkich odstępach
czasu.
Przed ponownym użyciem funkcji
wytwarzania dodatkowego strumienia
pary odczekaj co najmniej 1 minutę
(patrz rozdział „Funkcje”).
Funkcja spryskiwacza nie działa (modele
GC1121/1120/1115/1015)
W zbiorniczku wody
nie ma wystarczającej
ilości wody.
Napełnij zbiorniczek wodą (patrz
rozdział „Przygotowanie do użycia”).
Podczas prasowania ze stopy żelazka
wydostają się zanieczyszczenia.
Używanie twardej
wody spowodowało
osadzenie się kamienia
wapiennego wewnątrz
stopy żelazka.
Raz lub kilkakrotnie użyj funkcji Calc-
Clean (patrz rozdział „Czyszczenie i
konserwacja”).
Podczas prasowania ze stopy żelazka
wycieka woda.
Żelazko nie jest
wystarczająco ciepłe.
Ustaw regulator temperatury
w położeniu odpowiednim do
prasowania parowego (pomiędzy
2
a „MAX”). Ustaw żelazko
w pozycji pionowej i przed
rozpoczęciem prasowania poczekaj, aż
zgaśnie wskaźnik temperatury.
Podczas stygnięcia żelazka lub po jego
odstawieniu ze stopy żelazka wycieka
woda.
Żelazko zostało
postawione w pozycji
poziomej, gdy w
zbiorniczku wciąż
znajdowała się woda.
Przed odstawieniem żelazka opróżnij
zbiorniczek wody i ustaw regulator
pary w położeniu
O
(patrz rozdział
„Przechowywanie”). Postaw żelazko w
pozycji pionowej.
4239.000.6663.2
15/15
Sample